Właściwe wykorzystanie biomasy do celów energetycznych - konferencja | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Właściwe wykorzystanie biomasy do celów energetycznych - konferencja

22 czerwca 2021

17 czerwca odbyła się konferencja pt. Właściwe wykorzystanie biomasy do celów energetycznych, aspekty ekologiczne, ekonomiczne oraz niezależność i ochrona klimatu.  

Konferencja skierowana była do burmistrzów, wójtów oraz doradców ekologicznych i miała na celu przybliżenie tematyki wykorzystania biomasy jako przyszłościowego, ekologicznego i odnawialnego źródła energii cieplnej. Biorąc pod uwagę zasobność naszego regionu, regionów górskich w biomasę, a także jej  dostępność, warto poruszać tematykę, gdyż to szansa na rozwiązanie nie tylko istniejącego problemu zanieczyszczenia powietrza, ale również na wypracowanie sposobu na ekonomiczne i energetyczne uniezależnienie się od dostawców energii.

W konferencji wziął udział Edward Siarka – sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, który przedstawił problemy zagospodarowania surowców z drewna dla gospodarki energetycznej kraju.

Przywitanie i otwarcie Konferencji dokonał Bogusław Waksmundzki - Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego a wprowadzenie do tematu Konferencji przedstawił   Maciej Kopytek - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Rabka.

Prezentacje tematyki dokonali:

 Drewno ekologicznym paliwem - prof. dr. hab. Tadeusz Juliszewski Uniwersytet Rolniczy Kraków Wydział Biomasy I Energetyki

 Drewno biopaliwem ratującym klimat i środowisko - mgr  inż.  Witold Jaworski - Przewodniczący Komisji Edukacji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece

 Drzewa, czyli biosekwestracja i gospodarka obiegu zamkniętego - mgr Krzysztof Woźniak - Polskie Forum Klimatyczne

Wykorzystanie nowoczesnych urządzeń niskoemisyjnych do spalania biomasy - Marek Latoś przedstawiciel OSKiP oraz PFK

W dyskusji zwrócono uwagę na wykorzystanie biomasy drewnianej w celach grzewczych wykorzystując zasoby gospodarki leśnej na obszarach górskich w domach indywidualnych i budynkach publicznych.

Konferencja jest inicjatywą wspólną Fundacji Rozwoju Regionu Rabka, Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, Polskiego Forum Klimatycznego oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece.

Wydarzenie jest kontynuacją projektu Transgraniczne Centrum Euroregionu "Tatry"