Uroczystość ustanowienia Matki Bożej Ludźmierskiej Patronką Powiatu Nowotarskiego | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Uroczystość ustanowienia Matki Bożej Ludźmierskiej Patronką Powiatu Nowotarskiego

11 października 2022
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

           W dniu 8 października 2022 roku odbyła się uroczystość ustanowienia Matki Bożej Ludźmierskiej Patronką Powiatu Nowotarskiego. W Domu Pielgrzyma w Ludźmierzu miała miejsce uroczysta sesja Rady Powiatu Nowotarskiego, podczas której Kanclerz Kurii Metropolitarnej w Krakowie Grzegorz Kotala w obecności Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Radnych Powiatu Nowotarskiego i zaproszonych gości odczytał Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy Stolicy Apostolskiej o uznaniu Matki Bożej Ludźmierskiej patronką Powiatu Nowotarskiego. Starosta Nowotarski Krzysztof Faber odczytał treść rezolucji wraz z uzasadnieniem o następującej treści: „W związku z wolą Rady Powiatu Nowotarskiego wyrażoną w Rezolucji nr 11/XXXIII/21z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Matki Bożej Ludźmierskiej Królowej Podhala patronką Powiatu Nowotarskiego, dzięki orędownictwu Metropolity Krakowskiego Jego Ekscelencji Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy Stolicy Apostolskiej uznała Matkę Bożą Ludźmierską Królową Podhala patronką Powiatu Nowotarskiego. Konsekwentnie Rada Powiatu Nowotarskiego przyjmując z radością tę informację postanawia rezolucję w powyższej kwestii skierować do wszystkich samorządów gminnych położonych w granicach powiatu, aby uczynić powszechnie wiadomym, że czczona od wieków na naszym terenie Matka Boża Ludźmierska Królowa Podhala, która swą matczyną opiekę daje odczuć zarówno indywidualnym osobom, jak i nam działającym w sferze publicznej instytucjom, została oficjalnie uznana za patronkę przed Bogiem naszej Małej Ojczyzny. Od XV wieku trwa na szeroko pojętym Podhalu oraz w sąsiadujących z nim regionach etnograficznych (Spisz, Orawa, Gorce i Pieniny) kult Matki Bożej Ludźmierskiej. Umocowany na stałe w kulturze, przenika jej różne sfery zarówno w literaturze (powieści, legendy, opowiadania, poezje), muzyce (pieśni, oratoria, nieszpory), malarstwie (przepiękne malarstwo na szkle), jak też w budownictwie, wzornictwie i sztukach scenicznych. Odpusty ku Jej czci, uroczystości kościelne, dni, które są uczczeniem ważnych historycznych wydarzeń obrazują jak bardzo lud góralski związany jest z Ludźmierzem, Kościołem, z jaką nadzieją i miłością wędruje utartym przez potomnych szlakiem. Największe wydarzenia, które dane nam było przeżyć w czasie współczesnym to rok 1963, kiedy wielotysięczna rzesza pielgrzymów była świadkiem koronacji Figury Ludźmierskiej przez ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i biskupa Karola Wojtyłę. Górale klęczeli u stóp Matki Bożej, a Ona wyznaczała swym berłem namiestnika Chrystusowego. Na zawsze został w pamięci niezapomniany rok 1979 – rok wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na nowotarskim lotnisku. Spotkanie ludu Podhala, Spisza, Orawy, Gorców i Pienin oraz całej Polski z papieżem – cudowne, dające siłę i nadzieję, wyzwalające z lęków i obaw, dające moc trwania w dobru i oddychanie wolnością. Spotkanie uśmiechniętej Matki Bożej Ludźmierskiej z Jej wiernym czcicielem. Szli ku sobie szczęśliwi, na oczach miliona ludzi, którzy mogli zobaczyć i zrozumieć zwycięstwo miłości. Rok 1997 – kiedy w Ludźmierskim Ogrodzie modlił się z całym Podhalem u stóp Gaździny Ojciec Święty Jan Paweł II. Morze ludzkich głów, bicie serc i uskrzydlone zdrowaśki, które po chodniku tkanym dziecięcymi rączkami małych górali wędrowały ku Gorcom, ponad nimi, aż do nieba – zapełniając je serdeczną modlitwą.  Z małego ludźmierskiego kościoła wyrosła z czasem Bazylika (2001 r.). Wszystkie podhalańskie szlaki do niej wiodą i prowadzić będą dalej przez wieki. Emblematy i wzory maryjne widnieją już w herbie Powiatu Nowotarskiego (berło w kształcie berła Matki Bożej Ludźmierskiej) od roku 2000, a także w herbie Gminy Nowy Targ (figura Matki Bożej Ludźmierskiej) od roku 2014. Dziś zatem, po wysłuchanej naszej prośbie o ustanowienie Matki Bożej Ludźmierskiej Królowej Podhala patronką Powiatu Nowotarskiego, pragniemy przyjąć formalnie akt potwierdzający ten zaszczytny dla naszego samorządu stan rzeczy. Jest naturalną konsekwencją, że Ta, która przez sześć wieków miłośnie opiekuje się naszym regionem zostaje wybrana i ogłoszona patronką Powiatu, który zrzesza górali. Patronuj nam Najlepsza Matko, uśmiechnięta Ludźmierska Gaździno!”

Rada Powiatu Nowotarskiego poprzez aklamację, gromkimi brawami przyjęła rezolucję.

Kolejnym punktem uroczystej sesji było wystąpienie Tadeusza Rafacza Przewodniczącego Rady Powiatu Nowotarskiego:

„Jest to dla mnie ogromna przyjemność i jednocześnie wielki zaszczyt móc uczestniczyć w tak doniosłej chwili dla Powiatu Nowotarskiego. Maryjo, Ludźmierska Pani – jesteśmy dumni z faktu, że Ty, Gaździno nasza, zostajesz ustanowiona Patronką Powiatu Nowotarskiego. My górale, mieszkańcy Pienin, Spisza i Orawy od setek lat pielęgnujemy Kult Matki Bożej Ludźmierskiej, lepiej lub gorzej staramy się dochowywać Jej wierności, jednak od tej chwili, kiedy w Imieniu mieszkańców powiatu nowotarskiego, publicznie zawierzyliśmy nasz samorząd Matce Bożej, Królowej Podhala, wzięliśmy na swoje barki jeszcze większy ciężar odpowiedzialności za kierunek i drogę, którą sobie obraliśmy. Myślę jednak, że nasza patronka będzie nam towarzyszyła oraz pomagała w trudnych chwilach i z tą wiarą będziemy dalej kroczyć w swoich działaniach.  Nie przypadkowo, zawsze w pierwszą sobotę Nowego Roku, odmawiając różaniec, modlimy się u stóp Pani Ludźmierskiej o wszelkie łaski dla nas i naszych samorządów. Już wtedy, kilkanaście lat wstecz, wiedzieliśmy, że Matka Boża Ludźmierska jest naszą przewodniczką i opiekunką! Ojciec Św. Jan Paweł II, podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, 8 czerwca 1979 roku, na lotnisku w Nowym Targu, w homilii wygłoszonej do zgromadzonych Podhalan i pielgrzymów powiedział takie słowa: „ Matka Boska jest zawsze podobna do ludzi ze swego domu. Kiedy teraz patrzyłem w Meksyku na Matkę Boską z Guadelupe, Matkę Boską Indian, przychodziła mi na myśl najbardziej Matka Boska Ludźmierska, bo to taka prawdziwa Gaździna Podhalańska…” Dlatego też, my dzisiaj, wyrażając taką wolę, chcemy, aby Matka Boża Ludźmierska była gaździną nie tylko Podhala, ale również Pienin, Spisza i Orawy – gaździną całego Powiatu Nowotarskiego. Myślę, że jestem wyrazicielem odczuć wszystkich tutaj zebranych, o historycznej chwili, której jesteśmy świadkami i potwierdzeniem tego, że Matka Boża Ludźmierska była, jest i zawsze będzie z nami! Wasza Ekscelencjo, księże Arcybiskupie, w imieniu swoim oraz całej społeczności Powiatu Nowotarskiego, serdecznie dziękuję za orędownictwo w Stolicy Apostolskiej w naszej sprawie, byśmy dziś, uroczyście mogli przyjąć za swoją patronkę, Matkę Bożą Ludźmierską! Te same słowa kieruję pod adresem Czcigodnego księdza Kustosza Sanktuarium Ludźmierskiego, gospodarza tego miejsca – Bóg zapłać! Maryjo, nasza Królowo i Patronko nasza, dopomóż nam, aby serca nasze, nas zarządzających i kierujących Powiatem Nowotarskim, a także serca tego ludu Podhala, Pienin, Spisza i Orawy, potrafiły jeszcze mocniej przylgnąć i przytulić się do Twego Matczynego Serca, aby nasze ręce jeszcze częściej potrafiły ująć Święty Różaniec i zagłębiać tajemnice życia Jezusa i Twojego – Maryjo.”

Następnie głos zabrał Mateusz Małodziński II Wicewojewoda Małopolski, następnie w imieniu Edwarda Siarki Sekretarza Stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska Asystentka Aleksandra Antolak-Rust, jak również w imieniu Andrzeja Guta-Mostowego Sekretarza Stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki – Asystent Mateusz Łękawski. Gratulacje przekazał także Piotr Bąk Starosta Powiatu Tatrzańskiego, Józef Pietrzak Starosta Powiatu Limanowskiego oraz prof. dr. hab. Stanisław Hodorowicz.

O godz. 12:00 rozpoczęła się Msza święta pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego, abpa Marka Jędraszewskiego w intencji samorządów terytorialnych w Powiecie Nowotarskim. Podczas nabożeństwa Starosta Nowotarski Krzysztof Faber następującymi słowami dziękował za otrzymany dekret:

„Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie, Najdostojniejszy Arcypasterzu, w tym wyjątkowym dniu, w imieniu społeczności naszego powiatu, a więc społeczności Podhala, Spisza, Orawy, Gorców i Pienin, pragnę złożyć serdeczne podziękowania za przychylenie się do naszej prośby o ustanowienie Matki Bożej Ludźmierskiej patronką Powiatu Nowotarskiego. Ten patronat jest dla mieszkańców naszego regionu naturalną konsekwencją wielowiekowej historii doświadczeń duchowych oraz tradycji naszych przodków i współczesnego nam pokolenia, które doznaje opieki i wsparcia ludźmierskiej Maryi. Stąd całe rzesze wiernych przybywających nieustająco do tutejszej bazyliki aby wielbić Boga poprzez cudowny kontakt z jego Rodzicielką. Jesteśmy wdzięczni Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy Stolicy Apostolskiej za rozeznanie naszej prośby i wydanie stosownego Dekretu, który pozwala nam nadać temu patronatowi status oficjalny.  Dziękujemy Księdzu Arcybiskupowi za zaangażowanie w proces mający na celu ustanowienie Matki Bożej Ludźmierskiej patronką  Naszego Powiatu. Cały ten proces dążenia do ogłoszenia patronatu Matki Bożej uzyskał również wsparcie Czcigodnego Księdza Kustosza Jerzego Filka, do którego także kieruję wyrazy wdzięczności. Zwieńczeniem starań samorządu oraz władz kościelnych jest dzisiejsza wspaniała uroczystość, która ukazuje jak efektywnie, możemy współpracować dla dobra wspólnego i dobra człowieka, które jest celem zarówno kościoła, jak i władz samorządowych, chociaż realizowanym różnymi środkami. Dlatego pragnę podziękować również za wiele inicjatyw Kościoła, które równolegle z działaniami samorządów są realizowane na rzecz różnych grup społecznych. Dziękuję za wsparcie modlitewne i duchowe naszych samorządowych przedsięwzięć, które służą budowaniu lepszej jakości życia dla naszych mieszkańców. Dziękuję Księdzu Arcybiskupowi za przybycie i przewodniczenie dzisiejszej, jakże ważnej dla nas Mszy Świętej podczas której zanosimy dziękczynienie do Gaździny Podhala za wszelkie dobro, które dokonało się w ciągu wieków przez nią na tej ziemi. Równocześnie prosimy Ją o dalsze wsparcie i opiekę, abyśmy w trudnych czasach współczesności zdołali bronić wartości chrześcijańskich, ocalić naszą kulturę dla potomnych i przede wszystkim chronić godność każdego człowieka. Życzę Najdostojniejszemu Arcypasterzowi Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej Ludźmierskiej Królowej Podhala, naszej Patronki!”.

Ksiądz Jerzy Filek Kustosz Sanktuarium wręczył figurkę Matki Bożej Ludźmierskiej Staroście Nowotarskiemu, natomiast obecnym samorządowcom z terenu powiatu dyplomy okolicznościowe z okazji uroczystości ustanowienia Matki Bożej Ludźmierskiej Patronką Powiatu Nowotarskiego.

Po uroczystym nabożeństwie Radni Powiatu Nowotarskiego wraz z gośćmi złożyli wiązankę i zapalili znicze pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II, w ogrodzie różańcowym przy ludźmierskim Sanktuarium.