Spotkanie Świąteczno - Noworoczne Starosty Nowotarskiego | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Spotkanie Świąteczno - Noworoczne Starosty Nowotarskiego

13 stycznia 2012
12 stycznia w Sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu odbyło się Spotkanie Noworoczne Starosty Powiatu Nowotarskiego.

Starosta Nowotarski Krzysztof Faber podsumowując ubiegły rok powiedział, ze rok 2011 był rokiem trudnym, ale dobrym dla Powiatu Nowotarskiego. Udało się zrealizować wiele przedsięwzięć i inwestycji, dzięki którym powiat rozwijał się stwarzając lepsze warunki życia dla mieszkańców. Zwrócił uwagę na dwa zakresy działalności. W zakresie dróg powiatowych zmodernizowano 38,5 km nawierzchni jezdni, ponad 10 km chodników, 3,7 km tras rowerowych, przebudowano i odbudowano 14 obiektów mostowych, 22 przepusty, wykonane zostało jedno rondo. Łączna kwota modernizacji dróg powiatowych to 48,55 mln złotych z czego środki powiatu stanowiły 10,6 mln, środki przekazane z budżetu państwa 14,6 mln, środki pozyskane z Unii Europejskiej 15,01 mln, oraz środki z Gmin 8,3 mln złotych. Również w zakresie oświaty prowadzone były duże inwestycje.
 • Ukończona została budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Ekonomicznych – kwota 5mln,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - przebudowa pracowni kucharskiej, wyposażenie multimedialne centrum informacyjnego - 1.386 tys,
 • Zespół Szkół Technicznych w Nowym Targu- remont, zakup i montaż wyposażenia warsztatów - 5.589 tys.
W tym 3 mln ze środków Unii Europejskiej. Na bieżące remonty szkół wydatkowano 2 mln złotych. Kontynuowane były remonty i inwestycje w DPS Rabka Zdrój i Zaskalu, PCPR w Nowym Targu. Ogółem wartość nakładów inwestycyjnych w 2011 roku to 15 mln w tym 5 mln środki zewnętrzne. Starosta podkreślił, że wszystkie realizacje udało się wykonać dzięki bardzo dobrej współpracy z gminami, zaangażowaniu i wytężonej pracy wielu osób. Starosta podziękował Burmistrzom, Wójtom, służbom, kierownikom jednostek oraz pracownikom za szeroką współpracę we wszystkich dziedzinach.

W trakcie Spotkania wręczone zostały Medale Pamiątkowe Podhala w uznaniu zasług dla rozwoju Podhala. Medale otrzymali:

Ks. dr Paweł Duźniak

Dyplomowany muzyk – fagocista – studiował w Katowickiej Akademii Muzycznej, absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie wyświęcony w 1978 r., prawnik kanoniczny, przewodniczący Archidiecezjalnej Katolickiej Agencji Informacyjnej, redaktor Gościa Niedzielnego, członek zwyczajny Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, absolwent rzymskiego Uniwersytetu Opus Dei, na którym odbywał studia doktoranckie, wykładowca w Instytucie Prawa Kanonicznego PAT, od 1999 r. proboszcz Parafii p.w. Marii Magdaleny w Rabce – Zdroju, kapelan Szpitala Kardiologicznego „Uzdrowisko Rabka S.A.". Dawniej dziekan, a obecnie wice dziekan Dekanatu Rabczańskiego, kapelan Związku Podhalan Oddziału Gorczańskiego w Rabce – Zdroju.
Ks. Dr Paweł Duźniak, to człowiek wysokiej kultury, znakomity kapłan czuły na ludzkie nieszczęścia i problemy, zaangażowany w sprawy swojej parafii w wielu aspektach: społecznym, duchowym i kulturalnym.
Od momentu objęcia funkcji proboszcza do chwili obecnej, pomimo rozlicznych obowiązków wykładowcy wyższej uczelni, z wielkim poświęceniem wykonuje zakrojone na dużą skalę prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej świątyni parafialnej i jej otoczeniu oraz angażuje się w sprawy związane z funkcjonowaniem i działalnością znajdujących się na terenie Rabki powiatowych instytucji kultury: Teatru „Rabcio” i Muzeum im. Wł. Orkana.

Pan Bronisław Jabłoński
Wieloletni działacz społeczny działający na rzecz klubu sportowego Lubań Maniowy. Od roku 1970 zawodnik Klubu Sportowego Motor Nowy Targ. Obecnie kierownik drużyny piłkarskiej seniorów Lubań Maniowy a zarazem skarbnik Zarządu Ludowego Klubu Sportowego Lubań Maniowy. W roku 2001 zespół awansował do IV ligi a po dziesięciu latach do trzeciej ligi piłkarskiej. Pan Bronisław należy do grupy sponsorów klubu.

Pan Jan Kowalczyk
Działacz społeczny, pracujący aktywnie na rzecz wspólnoty obywatelskiej, organizator i uczestnik stowarzyszeń i ruchów społecznych, oraz organizacji społecznych i samorządowych. Długoletni Radny Rady Gminy Spytkowice. Wieloletni członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach obecnie naczelnik OSP Spytkowice. Wieloletni działacz i współzałożyciel Związku Podhalan oddział w Spytkowicach. W lokalnej społeczności był i nadal jest pomysłodawcą i katalizatorem różnego typu inicjatyw społecznych.

Pan Stanisław Rakoczy
Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu.
Jest absolwentem krakowskiej Akademii Muzycznej, nauczycielem gry na instrumentach dętych.
W Państwowej Szkole Muzycznej w Nowym Targu pracuje od 1 września 1980 roku a jej Dyrektorem jest od 1 września 1992 r. Kierowana od 20 lat przez Pana Stanisława Rakoczego Państwowa Szkoła Muzyczna dobrze wpisała się i nadal wpisuje nie tylko w historię, ale i życie codzienne regionu Podhala. Pan Dyrektor znakomicie dba o stałe podnoszenie poziomu nauczania oraz promowanie kultury naszego Powiatu w Polsce i poza jej granicami. Dowodem znakomitego poziomu nauczania są wybitni absolwenci Szkoły Muzycznej znani nie tylko w Polsce, ale i w Europie i świecie, żeby wymienić tylko kompozytorów: Jana Kantego Pawluśkiewicza, Janusza Stokłosę, Ludwika i Jerzego Kaszyckich czy też śpiewaków operowych - Zofię Kilanowicz, Katarzynę Wiwer czy Janusza Borowicza. Zrealizowanie marzeń kilku pokoleń profesorów i uczniów o nauce w nowym budynku Szkoły Muzycznej ziściło się po latach. Stało się to dzięki uporowi, wytrwałości i konsekwencji w działaniu na rzecz rozbudowy szkoły Pana Dyrektora Stanisława Rakoczego. Od roku 2005 uczniowie, nauczyciele a także uczestnicy wielu koncertów organizowanych w Państwowej Szkole Muzycznej mogą obcować ze sztuką w znakomitych warunkach.

Medale Pamiątkowe Podhala wręczył Starosta Nowotarski Pan Krzysztof Faber, Wicestarosta Pan Maciej Jachymiak, Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego Pan Jan Krzak oraz urzędujący członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego Przewodniczący Euroregionu ”Tatry” Pan Bogusław Waksmundzki.


Starosta Powiatu Nowotarskiego w uznaniu zasług dla rozwoju kultury Powiatu Nowotarskiego przyznał także na wniosek Komisji Kultury nagrody rzeczowe:
 • Orkiestrze Dętej OSP z Ochotnicy Dolnej,
 • Młodzieżowej Orkiestrze Dętej z Szaflar,
 • Orkiestrze Dętej z Łapsz Wyżnych,
 • Zespołowi „Prymni” z Ponic,
 • Zespołowi „Mali Skrzypnianie” ze Skrzypnego
 • oraz Dziecięcemu Zespołowi „Orawianie” im. Heródka z Lipnicy Wielkiej.
W imieniu nagrodzonych zespołów nagrody odbierali:

 • Orkiestra z Ochotnicy Dolnej – Pan Kazimierz Konopka,
 • Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Szaflar – Pan Józef Pańszczyk
 • Orkiestra Dęta z Łapsz Wyżnych – Pan Mateusz Gryglak
 • Zespół „Prymni” z Ponic- Pani Anna Skawska - Kapłon
 • Zespół ”Mali Skrzypnianie”- Pan Andrzej Strama
 • Dziecięcy Zespół ”Orawianie” im. Heródka – Pan Eugeniusz Karkoszka

Nagrody wręczał Starosta Powiatu Nowotarskiego Pan Krzysztof Faber oraz Przewodniczący Komisji Kultury Powiatu Nowotarskiego Pan Jacek Klinowski

W trakcie Spotkanie Noworoczne Starosty Nowotarskiego wystąpiła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Rabki Zdroju pod Dyrekcją Jacka Klinowskiego
Pięknie kolędowały zespoły: „Mali Skrzypnianie” ze Skrzypnego, „Prymni” z Ponic, Dziecięcy Zespół Regionalny „Orawianie” im. Heródka z Lipnicy Wielkiej.

Na zakończenie spotkania Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber, Wicestarosta Maciej Jachymiak, Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego Jan Krzak oraz urzędujący członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego, Przewodniczący Euroregionu „ Tatry” Bogusław Waksmundzki złożyli mieszkańcom Powiatu Nowotarskiego życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym 2012 roku. Na szczęście wszystkim szczodrze „posuli” licznie zebranych gości owsem.