Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu Siła kompetencji. | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu Siła kompetencji.

2 grudnia 2021

Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2022 r.

Obszar realizacji: woj. małopolskie

Dla kogo: osoby zamieszkałe i/lub pracujące na terenie woj. małopolskiego należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy,
  • osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy (max. do 6 m-cy od dnia przystąpienia do projektu) (w tym osoby, którym um. o pracę lub um. zlecenie nie zostały przedłużone z przyczyn dotyczących zakładu pracy)
  • osoby odchodzące z rolnictwa lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.

Terminy naborów

Nabór 14: 22.12.2021- 04.01.2022
Nabór 15: 05.01.2022- 18.01.2022
Nabór 16: 19.01.2022- 01.02.2022

Formy wsparcia: bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, bezzwrotne dotacje na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, kurs przedsiębiorczości, doradztwo indywidualne (przed i po otrzymaniu dotacji), bezzwrotne środki na utworzenie miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym oraz w podmiotach ekonomii społecznej (pod warunkiem przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne), staże zawodowe (4 m-ce), poradnictwo zawodowe, indywidualne sesje z coachem, pośrednictwo pracy, kursy zawodowe, stypendium szkoleniowe, stypendia stażowe

Szcegółowe informacje tutaj: http://www.itk.krakow.pl/sila-kompetencji-2021/