Poświęcenie przebudowanej drogi z Gronia do Trybsza | Region | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Poświęcenie przebudowanej drogi z Gronia do Trybsza

21 grudnia 2011
W obecności m.in. starosty nowotarskiego Krzysztofa Fabra, wójta gminy Łapsze Niżne Pawła Dziubana i dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu Roberta Waniczka - ojciec Hubert Kasztelan, proboszcz parafii w Czarnej Górze, poświecił przebudowaną i oddaną do użytku drogę powiatową Groń-Trybsz-Niedzica.

Przebudowa objęła pięciokilometrowy odcinek drogi powiatowej z Gronia (od skrzyżowania z drogą krajową nr 49) do końca miejscowości Trybsz. Zakres robót obejmował: wykonanie ścięcia poboczy wraz z odwozem, frezowanie nawierzchni bitumicznej, regulację studzienek i wpustów, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym. Koszt robót wyniósł 2 miliony 453 tysiące złotych, a wykonawcą była firma MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Inwestycja została sfinansowana z dotacji celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków powodzi.

W uroczystym otwarciu i poświęceniu drogi, które odbyło się przy Szkole Podstawowej w Trybszu, udział wzięli przedstawiciele władz Powiatu Nowotarskiego, radni powiatowi, włodarze gminy Łapsze Niżne, radni, przedstawiciele wykonawcy, policji i samorządu wiejskiego. Starosta Krzysztof Faber podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji i przypomniał, że to kolejna inwestycja w tym rejonie - nie tak dawno oddano przecież do użytku dwa całkowicie przebudowane mosty na terenie Trybsza - za kwotę 2,7 mln zł - które zostały zrealizowane w ramach środków z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

- Należy się cieszyć, że kolejny odcinek drogi powiatowej został przebudowany i poprawiło się bezpieczeństwo na tej drodze, co będzie służyło mieszkańcom - powiedział na otwarciu starosta.

Za inwestycje w infrastrukturze powiatowej na terenie gminy Łapsze Niżne podziękował władzom powiatu wójt Paweł Dziuban.

Ojciec Hubert Kasztelan wręczył m.in. staroście nowotarskiemu i dyrektorowi PZD Medale Jana Pawła II w podziękowaniu za inwestycje drogowe.