Osturnia - granica państwa - Niedzica | Region | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Osturnia - granica państwa - Niedzica

2 grudnia 2011

1 grudnia odbyły się uroczystości otwarcia przebudowanej drogi łączącej Niedzicę z Osturnią. Inwestycja została zrealizowana w ramach polsko-słowackiego projektu pn.: "Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Osturnia - granica państwa - Niedzica". W uroczystościach udział wzięli polscy i słowaccy urzędnicy oraz samorządowcy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Dla Polskiej delegacji otwarcie drogi rozpoczęło się o 11.45 przy nowym rondzie w Niedzicy. Poświęcenie ronda przez proboszcza Andrzeja Pawlaka zakończyło wspólne przecięcie wstęgi, a następnie goście przejechali nową drogą na granicę państwa, gdzie Polska spotkała się ze Słowacją świętować to przedsięwzięcie. Przemówienia, występy muzyków i zespołu regionalnego zakończyło kolejne poświęcenie, tym razem przez kardynała Stanisława Dziwisza i słowackiego arcybiskupa kościoła grekokatolickiego.

Starosta Nowotarski Krzysztof Faber, podziękował wszystkim zgromadzonym za przybycie, a także wyraził nadzieję, że nowe rozwiązania komunikacyjne przyczynią się do wzrostu ruchu turystycznego, poprawy dostępności oraz rozwoju tego regionu i bezpieczeństwa.

Wartość całkowita inwestycji: 7 153 450,07 euro:

  • Partner Wiodący – Zarząd Dróg Samorządowego Kraju Preszowskiego – 3 013 382,07 euro;
  • Partner Projektu - Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu – 4 140 068 euro.

Jest to największy projekt zrealizowany na pograniczu polsko- słowackim w Małopolsce, o wartości ponad 15 milionów złotych po stronie polskiej, przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości blisko 13 mln zł. Obejmował on modernizację odcinków dróg łączących XV wieczny Kościół w Dębnie wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO z zabytkowym Zamkiem "Dunajec” w Niedzicy po stronie polskiej oraz unikatowym Czerwonym Klasztorem i wsią Osturňa po stronie słowackiej, którą uznano za zabytkowy rezerwat architektury ludowej.

Od podpisania umowy o dofinansowanie tj. 14.10.2009 r., po stronie polskiej zmodernizowano ponad 8 km dróg, przebudowano 4 mosty- w tym największy obiekt na rzece Białka, powstało rondo w Niedzicy i oświetlona ścieżka rowerowa od Zamku do granicy Państwa.

Projekt obejmował również działania promocyjne, w tym konferencje poświęcone współpracy polsko- słowackiej. Ostatnia konferencja podsumowująca projekt i jego wpływ na rozwój tego atrakcyjnego turystycznie obszaru odbyła się w dniu 30 listopada 2011 r. Program konferencji obejmował między innymi omówienie efektów wykonanych robót budowlanych oraz objazd dróg.