Ranking Szkół Ponadpodstawowych 2024 | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ranking Szkół Ponadpodstawowych 2024

11 stycznia 2024

W opublikowanym przez miesięcznik Perspektywy Rankingu Szkół Ponadpodstawowych 2024 szkoły prowadzone przez powiat nowotarski – licea ogólnokształcące i technika zajmują bardzo wysokie pozycje.

Wszystkie licea ogólnokształcące prowadzone przez powiat w rankingu województwa małopolskiego w 2024 zajmują wyższe pozycje niż w 2023 r.

Najwyższą lokatę – 21 miejsce w województwie, zajęło I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Targu. Otrzymało ponadto Znak Jakości Szkoły „Złota Tarcza” oraz zajęło 189 miejsce w Polsce w ogólnopolskim rankingu maturalnym liceów i 148 w ogólnopolskim rankingu szkól olimpijskich. Szkoła zajęła też 183 miejsce w ogólnopolskim rankingu liceów.

Na kolejnych miejscach znalazły się:

- na 33 miejscu - II liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju – znak jakości „Srebrna Tarcza” oraz zajęło 189 miejsce w Polsce w ogólnopolskim rankingu maturalnym liceów,

- na 55 miejscu – I Liceum Ogólnokształcące im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju – znak jakości „Brązowa Tarcza”,

- na 58 miejscu – II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu – znak jakości „Brązowa Tarcza”,

 - na 107 miejscu – Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem,

- na 111 miejscu – Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce.

W Rankingu Techników 2024 szczególnie cieszy, że wszystkie technika prowadzone przez powiat nowotarski otrzymały Znaki Jakości – Złote, Srebrne lub Brązowe Tarcze.

Najwyższą lokatę w województwie małopolskim – 5 miejsce, zajęło Technikum Informatyczne im ks. prof. Józefa Tischnera w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju. Otrzymało ponadto Znak jakości Złota Tarcza i zajęło 27 miejsce w ogólnopolskim rankingu maturalnym techników. Szkoła zajęła też 34 miejsce w ogólnopolskim rankingu techników.

Na kolejnych miejscach znalazły się:

- na 9 miejscu- Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, które otrzymało ponadto Znak Jakości „Złota Tarcza” oraz zajęło 162 miejsce w ogólnopolskim rankingu maturalnym techników,

- na 19 miejscu – Technikum nr 3 w Zespole Szkól Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu, które otrzymało ponadto Znak Jakości „Srebrna Tarcza” oraz zajęło 137 miejsce w ogólnopolskim rankingu maturalnym techników,

- na 20 miejscu – Technikum w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce – znak jakości „Srebrna Tarcza”, technikum odnotowało również najwyższy „skok” pozycji w rankingów w porównaniu do 2023 r. – o 48 miejsc do góry!,

- na 35 miejscu – Technikum im. prof. Władysława Szafera w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem – znak jakości „Brązowa Tarcza”,

- na 65 miejscu – Technikum Nr 1 w Zespole Szkól Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu – znak jakości „Brązowa Tarcza”.

Samorząd powiatu nowotarskiego corocznie przeznacza wysokie środki na utrzymanie szkół, zakup sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych, remonty i inwestycje w oświacie, uzupełnia z dochodów własnych lukę pomiędzy środkami otrzymywanymi z budżetu państwa a wydatkami. Wyniki zdawalności egzaminów zewnętrznych (matur i egzaminów zawodowych), wysokie miejsca w Rankingach Perspektyw świadczą, że przekłada się to na wysoką jakość kształcenia młodzieży, co cieszy i napawa dumą organ prowadzący.  Wszystkim nauczycielom, uczniom, dyrektorom szkół i rodzicom, którzy codzienną pracą przyczyniają się do sukcesów szkół składamy serdeczne podziękowania i gratulujemy wysokich not w Rankingu Perspektywy 2024.

Szczegółowe informacje: https://perspektywy.pl/portal/