Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2023 | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2023

13 stycznia 2023
Zdjęcie 1

Jak co roku  Fundacja Edukacyjna Perspektywy opublikowała Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych, który jest ważnym instrumentem w badaniu jakości szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

W 25. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy przeanalizowały wyniki 1360 liceów ogólnokształcących (spośród 2200) i 1185 techników (spośród 1745), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu: maturę w maju 2022 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej dla - odpowiednio - liceów lub techników

Głównymi adresatami prestiżowego rankingu "Perspektyw" są uczniowie i ich rodzice, którzy stoją przed wyborem dalszej ścieżki kształcenia. Ranking ma stanowić dla młodych ludzi pomoc w wyborze liceum lub technikum - szkoły, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.

Dla uczniów i nauczycieli niezwykle cenne są podrankingi wojewódzkie (oddzielne dla liceów i techników), które są wyciągami z głównych rankingów ogólnopolskich. Wszystkie rankingi, opublikowane zostały na portalu edukacyjnym: www.perspektywy.pl.

Decyzją Kapituły Rankingu ustalone zostały następujące kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Liceów 2015: sukcesy w olimpiadach 25%, matura - przedmioty obowiązkowe 30%, matura - przedmioty dodatkowe 45%.

Kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2023 to: sukcesy w olimpiadach 20%, matura - przedmioty obowiązkowe 20%, matura - przedmioty dodatkowe 30%, wyniki egzaminów zawodowych 30%.

 

W województwie małopolskim  Licea Ogólnokształcące, których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski zajęły odpowiednio:

25 miejsce I LO im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu (257 miejsce w rankingu ogólnopolskim) i znak jakości Srebrna Tarcza;

43 miejsce II LO im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rabce- Zdroju i znak jakości Srebrna Tarcza,

58 miejsce I Liceum Ogólnokształcące im. E. Romera w Rabce- Zdroju i znak jakości Brązowa Tarcza,,

69 miejsce II Liceum Ogólnokształcące w Nowym Targu i znak jakości Brązowa Tarcza,

119 miejsce Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce,

124 miejsce Liceum Ogólnokształcące w Krościenku nad Dunajcem

 

Natomiast Technika, których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski zajęły:

7 miejsce Technikum Informatyczne w Zespole Szkół w Rabce- Zdroju (32 miejsce w rankingu ogólnopolskim) i znak jakości Złota Tarcza,

8 miejsce Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu (41 miejsce w rankingu ogólnopolskim) i znak jakości Złota Tarcza,

34 miejsce Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu i znak jakości Srebrna Tarcza,

36 miejsce Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Placówek  im. St. Staszica w Nowym Targu i znak jakości Srebrna Tarcza,

43 miejsce Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D i znak jakości Brązowa Tarcza.

68 miejsce Technikum w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce i znak jakości Brązowa Tarcza

 

Ponadto w Ogólnopolskim Rankingu Maturalnym (uwzględniającym wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych) Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego zajęło 262 miejsce  a w Rankingu Szkól Olimpijskich (uwzględniającym sukcesy uczniów w olimpiadach) – 103 miejsce. Natomiast Technikum w Zespole Szkól Ekonomicznych w Rankingu Szkól Olimpijskich zajęło 193 miejsce.

 

Wysokie miejsca szkół w tegorocznym Rankingu świadczą o wysokiej jakości kształcenia, są wynikiem wysokiego zaangażowania i ciężkiej pracy uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkól oraz rodziców. Obrazują również wysokie wsparcie organu prowadzącego w tworzeniu coraz lepszych warunków kształcenia, stałego doposażania pracowni, wspierania szkół w realizowanych programach i projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych nakierowanych na podnoszenie jakości kształcenia.

Materiał: PCO Nowy Targ