Profil PTTK przy LO w Krościenku n. D. | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Profil PTTK przy LO w Krościenku n. D.

24 stycznia 2023
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

Wystartowaliśmy 1 września 2022 roku, jako pierwszy w Polsce, profil językowo - turystyczny, pod patronatem PTTK, przy Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Krościenku n. D. Za nami pierwszy semestr I klasy, więc czas na krótkie podsumowanie funkcjonowania naszego wspólnego dzieła Profilu Turystycznego pod Patronatem Zarządu Głównego PTTK, Pienińskiego Oddziału PTTK w Szczawnicy.

Dnia 2 marca 2022 roku, nasza Szkoła podpisała porozumienie z Powiatem Nowotarskim, Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Pienińskim Oddziałem PTTK w Szczawnicy. Strony zobowiązały się m. in. do wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, w miarę możliwości – finansowego nowego profilu, prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych, objęcia Szkoły patronatem. Zgodnie z porozumieniem „Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem, działające pod patronatem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego”, zobowiązało się m. in. do uruchomienia klasy o profilu poświęconym krajoznawstwu i turystyce oraz opracowania założeń programowych, zgodnych z podstawą programową kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, pozwalających uczniom na rozwijanie szczególnych zainteresowań: historią, przyrodą, geografią, folklorem oraz kulturą, a także zasad bezpiecznego uprawienia różnych form turystyki i sportów górskich, prowadzenia Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego przy Pienińskim Oddziale PTTK w Szczawnicy. Stronom przyswiecał główny cel - rozwijania wśród uczniów patriotyzmu lokalnego - umiłowania regionu Pienin, Beskidu Sądeckiego, Gorców i Spisza, poznawania historii, folkloru, tradycji, przyrody i geografii tego regionu, zachęcania do bezpiecznego uprawiania turystyki oraz sportów górskich, rozwijania pasji krajoznawczych, a także tworzenie podstaw umożliwiających uczniom w przyszłości pełnienie ról w szeroko rozumianej działalności turystycznej – przy wykorzystaniu tradycji oraz dorobku merytorycznego i ideowego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Dlaczego w „Żeromskim” w Krościenku, to najlepsze miejsce na taka klasę?:

- Liceum znajduje się na Głównym Szlaku Beskidzkim (od Ustronia na 209 km, od Wołosatego na 302 km),

- szkoła położona jest na styku trzech pięknych regionów: Pienin, Gorców i Beskidu Sądeckiego.

- mamy doskonałą kadrę nauczycieli, a wśród nich pasjonatów gór, przodowników, przewodników turystyki pieszej oraz rowerowej, instruktorów narciarskich, snowboardowych, wspinaczkowych,

- od 2015 roku mamy doskonale funkcjonujące SKKT,

- jesteśmy pomysłodawcami i współorganizatorami Rajdu Śladami Partyzantów na Przysłop (to już 8 edycja),

1 wrzesnia, po szeregu przygotowań, konsultacji uczniowie klasy Ia / profilu jezykowo turystycznego (potocznie nazywanego prolilem turystycznym PTTK) rozpoczęli naukę. Czym się rózni nasza klasa od innych? Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w formie wycieczek pieszych z elementami sportowymi, wprowadziliśmy autorski przedmiot uzupełniający – Przyroda Regionu, uczestniczymy w imprezach dotyczących turystyki i historii regionu…

Na początku roku szkolnego uczniowie profilu PTTK odbyli szkolenie z pierwszej pomocy oraz podsatawowych zasad bezpieczeństwa w górach, przeprowadzone przez ratownika GOPR-u. W czasie szkolenia uczniowie uzyskali sporo cennych informacji dotyczących przygotowywania się do górskich wycieczek, m. in. niezbędnego ekwipunku turysty. Nowa wiedza przydała się już 15 września w czasie Rajdu Szlakami Partyzantów na Lubań, gdzie cała klasa Ia (w tym profil PTTK) oraz członkowie SKKT przebyli drogę z Grywałdu do Ochotnicy Dolnej, wspominając bohaterskie czyny Polaków w czasie wojny. W wycieczce towarzyszył młodzieży przewodnik beskidzki, który ubogacił wędrówkę w wiedzę na temat geologii Pienin. Październik przyniósł kolejne zajęcia - wycieczki profilu PTTK, pierwszą na Trzy Korony, a drugą na Sokolicę i Sokolą Perć. Uczniowie doskonalili poruszanie się w terenie górskim, przeprowadzanie rozgrzewki, uczyli się techniki chodzenia z kijami trekkingowymi, poznali wiele ciekawych informacji przyrodniczych, historycznych i kulturowych, dotyczących rejonu Pienin. W listopadzie uczniowie brali udział w Konferencji Zastaw Spiski. Spotkanie odbyło się na Zamku w Niedzicy i miało dużą merytoryczną  wartość historyczną i regionalną. Swięto Odzyskania Niepodległości było duzym wyzwaniem dla naszych „turystyków” – porządkowanie grobów – pomnika partyzantów, udział w uroczystościach i ostatecznie udział w Szczawnickim Biegu Niepodległości, w którym „Żeromski” zajął 2 miejsce, tak, jak wychowawczyni klasy i opiekunka SKKT, Marta Rychtarczyk w kategoriii indywidualnej kobiet. W grudniu znów wyruszyliśmy na Sokolicę. Tym razem łącząc tutystykę z działalnością charytatywną -  akcja „SetkaMeniora2.0”.

Za nami już zajęcia -  szkolenie na ściance wspinaczkowej, które będziemy kontynuować. To wspaniała zabawa  która uczy odpowiedzialności i koncentracji, pomaga pokonać własne bariery fizyczne i psychiczne.

Nasi „turyści” angażują się w działalnośc SKKT, są członkami Zarządu oraz aktywnie uczestniczą w wycieczkach: we wrześniu, wspomniany wcześniej, Lubań, w październik tatrzańska wyprawa do Czarnego Stawu Gąsienicowego, w grudniu członkowie SKKT świętowali Mikołajki w zimowej odsłonie na Magurkach. Każda wycieczka była dla młodzieży naszej Szkoły cenną lekcją o regionie, w którym mieszkają.

Za nami wiele wydarzeń, a przed nami jeszcze więcej planów. Sezon zimowy pozwoli nam doskonalić technikę chodzenia po górach zimą - czeka nas szkolenie
z jazdy na nartach, bądź snowboardzie na stoku narciarskim. Przed nami wycieczki w Małe Pieniny i Pieniny Spiskie, rozwijanie umiejętności narciarskich, rowerowych, a także spotkania z osobami
realizującymi się w branży turystycznej, ludźmi z pasją, działaczami PTTK (autorami książek, przewodnikami).

Przyszłe lata pozwolą nam wzbogacić wiedzę na temat kolejnych pasm górskich: Gorców i Beskidu Sądeckiego. Będzie możliwość przygotowania się do nabycia uprawnień Przewodnika Beskidzkiego klasy III, Przewodnika Turystyki Rowerowej oraz nabycie uprawnień znakarza PTTK, czy też Przodownika PTTK. W planach jest również Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Profil PTTK to nie tylko wycieczki piesze, w przyszłości planujemy cykl wycieczek autokarowych, podczas których uczniowie zaznajomia się z podstawami organizacji takiej formy turystyki.

 „Wybierając klasę turystyczną, zachęciła mnie możliwość bliskiego kontaktu z górami w gronie rówieśników. Od dzieciństwa przemierzam liczne szlaki turystyczne, ponieważ w górach czuję się bardzo dobrze – w górach jest wszystko. Lubię przebywać w towarzystwie rówieśników i nawiązywać prawdziwe relacje. Poprzez klasę turystyczną mogę lepiej poznać naszą okolicę, przyrodę regionu. Może będzie to moja przyszłość zawodowa, a może sposób na dorobienie niezłych pieniedzy.” – Kinga, uczennica profilu turystycznego PTTK.

Do klasy o profilu turystyczno – językowym zapraszamy pasjonatów gór, miłosników przyrody oraz szeroko pojętej turystyki. W Naszym „Żeromskim” każdy znajdzie coś dla siebie – jest to szkoła dla ludzi z pasją. Zapraszamy serdecznie.

Pierwsze półrocze szkolne pozwoliło nam nabyć cennych doświadczeń w zakresie organizacji takiej klasy. Jest to nowe wyzwanie i cały czas jako Liceum uczymy się tego. Już wiemy, że potrzebujemy wsparcia w naszych działaniach. Intensywnie wspiera nas w kwestiach organizacyjnych nasz organ prowadzący – Powiat Nowotarski, GOPR Szczawnica – szkolenie z pierwszej pomocy, Zarząd Główny systematycznie wyposaża nas w potrzebną literaturę. Niecierpliwie czekamy na spotkanie z Prezesem Jerzym Kapłonem, który zadeklarował chęć spotkania z uczniami, połaczonego ze szkoleniem oraz prezentacją. Największą bolączką jest wsparcie merytoryczne i organizacycjne. Dlatego też zwracamy się do wszystkich „Ludzi Gór”: Przewodników, podróżników, organizatorów ruchu turystycznego o wsparcie merytoryczne w postaci wycieczek oraz organizacyjne. Wsparcie finansowe również byłoby mile widziane.

Dziękujemy za dobry odbiór społeczny, wsparcie osób prywatnych oraz instytucji.

Chcesz uczestniczyć w czymś nowym, przełomowym, podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, skontaktuj się z nami: Liceum Ogólnokształcace im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem, ul. Zdrojowa 11, tel. 18 262 30 25 – Marta Rychtarczyk lub Robert Dębski (lub za pośrednictwem innych mediów).