Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. „Wiosenne zagrożenie powodziowe” | Wiadomości

Strona główna

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. „Wiosenne zagrożenie powodziowe”

12 marca 2018
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 12 marca 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu odbyło się spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na temat: „Wiosenne zagrożenie powodziowe”.

W zebraniu, któremu przewodniczył Starosta Nowotarski uczestniczyli członkowie PZZK w osobach: Komendant Powiatowy PSP, Komendant Powiatowy Policji, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Prezes Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. , przedstawiciel Wojskowej Komisji Uzupełnień, przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Nowym Targu, Pełnomocnik Starosty ds. Zarządzania Kryzysowego, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa oraz Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego.

W trakcie posiedzenia omówiono przygotowanie powiatu nowotarskiego do zagrożenia powodziowego związanego z wiosennymi roztopami i prognozowaną sytuacja hydrologiczną.

Omówione sprawy dotyczyły: przygotowania poszczególnych służb, inspekcji i straży w razie zagrożenia powodzią na terenie powiatu, roli i działań Inspekcji Weterynaryjnej, służb sanitarno-epidemiologicznych, nadzoru budowlanego i Zespołu Elektrowni Wodnej oraz ewentualnego zakresu pomocy wojska. Poruszono sprawy związane z przekształceniem z dniem 1 stycznia 2018 r. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.