Podsumowanie sportu szkolnego w powiecie nowotarskim | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Podsumowanie sportu szkolnego w powiecie nowotarskim

4 kwietnia 2024

Podsumowanie sportu szkolnego w powiecie nowotarskim

 

W dniu 3 kwietnia 2024r. w Auli Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu odbyło się podsumowanie Systemu Wspołzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży za rok 2023. Spotkanie było okazją do wyróżnienia zasłużonych działaczy sportu i okazją do przyznania okolicznościowych medali i odznaczeń.

Starosta Nowotarski zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustanowienia odznaczeń Powiatu Nowotarskiego przyznał Medal Pamiątkowy Podhala osobie na trwałe zapisanej w historii sportu Podhala. Medal ten otrzymał Tadeusz Kalata – zasłużony trener, działacz a przede wszystkim wychowawca młodzieży. W zastępstwie Starosty Krzysztofa Fabera Medal wręczyli Bogusław Waksmundzki i Karol Skrzypiec – Urzędującu Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego.

 

Wiceprezes Małopolskiego Sportowego Związku Sportowego w Krakowie – Feliks Piwowar oraz Prezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Nowym Targu – Stanisław Mrowca wręczyli Medal Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Krakowie „Za zasługi w rozwoju sportu szkolnego” Staroście Powiatu Nowotarskiego – Krzysztofowi Faberowi.

Za wyróżniającą się postawę wśród szkół powiatu nowotarskiego przyznano Zbiorową odznakę „Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej” Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. Okolicznościowe medale otrzymały następujące szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jabłonce reprezentująca ośrodek sportowy Rabka Zdrój oraz Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu reprezentująca ośrodek sportowy Nowy Targ.

 

Wiceprezes Feliks Piwowar podkreślił wyróżniającą się postawę powiatu nowotarskiego w Małopolsce, który regularnie zajmuje w systemie 2 miejsce w województwie ustępując nieznacznie Krakowowi, z którym trudno się rywalizuje choćby z racji liczby uczniów i dyscyplin, które w dużym ośrodku, jakim jest Kraków, prężnie rozwijają się w klubach sportowych. Jednak organizacja systemu sportu szkolnego w powiecie nowotarskim stawiana jest za wzór do naśladowania. Dzieje się to dzięki wsparciu Zarządowi Powiatu Nowotarskiego oraz Powiatowemu Centrum Kultury w Nowym Targu, które ten system realizuje.

 

W ubiegłym roku obchodzono 70 – lecie Szkolnego Związku Sportowego. W związku z tą ważną rocznicą przyznano Medale 70 – lecia SZS. Z terenu powiatu nowotarskiego medale otrzymali:

 

Ośrodek Nowy Targ:

- Ryszard Gruszka – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu,

- Edward Pazdur – Dyrektor szkoły podstawowej w Ludźmierzu

- Kazimierz Dygoń

- Denenfeld Janusz

- Rafał Adamczyk

- Elżbieta Pohrebny

 

Ośrodek Rabka Zdrój:

- Daniel Siwor

- Wiesław Perucki

- Michał Wójt

- Jakub Janczy

- Jacek Czyszczoń

 

Ośrodek Pieniny:

- Jadwiga Piotrowska

- Izabela Bąk

- Zbigniew Jaworski

- Piotr Koczocik

 

Statuetkami „Przyjaciel sportu szkolnego” uhonorowano nauczycieli i dyrektorów szkół angażujących się w sport szkolny na terenie powiatu nowotarskiego. Statuetki otrzymali:

 

Ośrodek sportu Nowy Targ:

1. Dawid Pietrzak – Zespół Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu

2. Tomek Wolski – Zespół Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu

3. Ryszard Gruszka – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu

4. Janusz Denefeld – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiósł Różnych w Nowym Targu

5. Artur Kumela – Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodoweja Cechu Rzemiósł Różnych w Nowym Targu

6. Karol Majewski – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowym Targu „Gimpel”

7. Marta Sokołowska – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowym Targu

8. Justyna Suska – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

9. Marcin Węgrzyn – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

10. Łukasz Fudala – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

11. Kinga Kasprzak – Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu

12. Marzena Waksmundzka – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu

13. Beata Pelczarska – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Targu

14. Beata Tarnowska – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Targu

15. Michał Walkosz – Branżowa Szkoła I stopnia ZDZ w Czarnym Dunajcu

16. Stanisław Papuga – Dyrektor BranżowejSzkoła I stopnia ZDZ w Czarnym Dunajcu

17. Rafał Pelczarski – Szkoła Podstawowa w Ludźmierzu

18. Edward Pazdur – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ludźmierzu

19. Katarzyna Węgrzyn – Szkoła Podstawowa nr 11 w Nowym Targu

20. Robert Furca – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Nowym Targu

21. Grzegorz Denenfeld – Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Targu

22. Alicja Gruszka – Dyrektor Szkoły Podstawowej 1 Nowy Targ

23. Daniel Domagała – Szkoła Podstawowa w Ratułowie

24. Jan Stękała – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ratułowie

25. Dominika Ustupska – Szkoła Podstawowa w Klikuszowej

26. Lucyna Haza – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klikuszowej

27. Tomasz Turski – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Cichem,

28. Maria Domagała – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Cichem,

29. Krzysztof Udziela – Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu

30. Teresa Domin – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu

31. Elżbieta Pohrebny

32. Kazimierz Dygoń

33. Rafał Adamczyk

 

Ośrodek sportu Rabka Zdrój

1. Jakub Janczy – Szkoła Podstawowa Nr 1 Jabłonka

2. Ewa Machaj – Dyrektor Szkoły Podstawowej 1 Jabłonka

3. Daniel Siwor – Szkoła Podstawowa Sieniawa

4. Natalia Matuszek – Dyrektor Szkoły Podstawowej Sieniawa

5. Jacek Czyszczoń – Szkoła Podstawowa nr 1 Skawa

6. Marek Kościelniak – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Skawa

7. Michał Talaga – Szkoła Podstawowa Raba Wyżna

8. Marta Dziwisz – Wojciechowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Raba Wyżna

9. Andrzej Kwiecień – Szkoła Podstawowa Nr 2 Podwilk

10. Renata Lorek – Haberska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 Podwilk

11. Paweł Folwarski – Szkoła Podstawowa Rokiciny Podhalańskie

12. Piotr Stopka – Zespół Szkolno Przedszkolny Rokiciny Podhalańskie

13. Wiesław Perucki – I LO im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdrój

14. Marek Świder – Dyrektor I LO im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdrój

15. Michał Wójt – Zespół Szkół w Jabłonce

16. Alicja Rybińska-Zborek – Zespół Szkół w Jabłonce

17. Anna Rutkowska – Zespół Szkół w Jabłonce

18. Katarzyna Lasak – Dyrektor Zespołu Szkół w Jabłonce

19. Marek Waśko – Zespół Szkół w Rabce – Zdrój

20. Agnieszka Waśko – Zespół Szkół w Rabce – Zdrój

21. Marcin Klos – Zespół Szkół w Rabce – Zdrój

22. Aneta Szczypuła – Knapczyk – Dyrektor Zespołu Szkół w Rabce – Zdrój

23. Grzegorz Tupta – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rabce – Zdrój

24. Joanna Kudela - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr w Rabce – Zdrój

 

Ośrodek Pieniny – prezentuje Józef Dyda

1. Piotr Koczocik – Szkoła Podstawowa w Łapszach Niżnych

2. Mariusz Wojtas – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łapszach Niżnych

3. Magdalena Dwornicka – Zespół Placówek Oświatowych w Niedzicy

4. Zbigniew Jaworski – Szkoła Podstawowa w Maniowach

5. Jadwiga Wolska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maniowach

6. Izabela Bąk – Szkoła Podstawowa Nr 1 Krościenko n. D

7. Zofia Jerzyńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Krościenko n. D

8. Jadwiga Piotrowska – Szkoła Podstawowa Nr 1 Szczawnica

9. Paweł Sypek – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Szczawnica

10. Dariusz Trybała – Szkoła Podstawowa Tylmanowa

11. Anna Szerszeń – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tylmanowej

12. Tomasz Brzyżek – Szkoła Podstawowa Frydman

13. Piotr Wojtaszek – Dyrektor Szkoły Podstawowej we Frydmanie

14. Marek Kowalczyk – Szkoła Podstawowa w Sromowcach Wyżnych

15. Joanna Workowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sromowcach Wyżnych

16. Krzysztof Czubiak – Szkoła Podstawowa w Krośnicy

17. Renata Kubik – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krośnicy

18. Mateusz Polak – Szkoła Podstawowa w Ochotnicy Dolnej – Skrodne

19. Ewa Chrobak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ochotnicy Dolnej – Skrodne

20. Michał Morawczyński – Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n. D

21. Maciej Czaja – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n. D

22. Krzysztof Nosal – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sromowcach Niżnych

23. Krzysztof Koper – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krościenku n. D

24. Grażyna Noworolnik – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tylmanowej Zawodzie

 

Dzieciom i młodzieży szkolnej, dyrektorom szkół, nauczycielom, Zarządowi Powiatu Nowotarskiego oraz koordynatorom sportu Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu Józefowi Dydzie, Zbigniewowi Pistorowi oraz Markowi Danielczakowi, oraz wszystkim tym, którym sport szkolny leży na sercu pragnę złożyć serdeczne podziękowania za ich wysiłek i dotychczasową owocną współpracę, i życzę dalszych sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Do zobaczenia na zawodach sportowych!

 

Ze sportowym pozdrowieniem,

Tadeusz Watycha – Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu