Podsumowanie akcji Czysty Powiat Nowotarski | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Podsumowanie akcji Czysty Powiat Nowotarski

9 maja 2022
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4

Powiat Nowotarski zakończył akcję: „Czysty Powiat Nowotarski”. W projekt włączyły się szkoły z terenu Powiatu nowotarskiego przy udziale ok. 800 uczniów i nauczycieli oraz pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Wspólne sprzątanie odbyło się w:
- Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu;
- Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu;
- Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce;
- Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem.

Przed rozpoczęciem zbiórki odpadów, odbywały się prelekcje dotyczące otaczającej nas przyrody. 
Składamy podziękowania pracownikom parków narodowych: Pani Marioli Stefaniak z Gorczańskiego Parku Narodowego, Pani Dorocie Zborowskiej z Pienińskiego Parku Narodowego, Panu Tomaszowi Urbaniec z Babiogórskiego Parku Narodowego oraz Panu Leśniczemu Krzysztofowi Przybyła – leśniczemu Lasów Państwowych, za cenne informacje o środowisku przyrodniczym przekazywane podczas spotkań z młodzieżą. 

Dziękujemy nauczycielom i  młodzieży szkolnej za zaangażowanie w nasz projekt !