Podpisanie Umowy Partnerskiej na realizację projektu pn.: Modernizacja Połączenia Drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap IV, nr PLSK.02.01-IP.01-0020/23 dofinansowanego przez Unię Europejską z programu Interreg Polska Słowacja 2021-2027. | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Podpisanie Umowy Partnerskiej na realizację projektu pn.: Modernizacja Połączenia Drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap IV, nr PLSK.02.01-IP.01-0020/23 dofinansowanego przez Unię Europejską z programu Interreg Polska Słowacja 2021-2027.

12 kwietnia 2024

W dniu 11.04.2024 rok w Starostwie Powiatowym została oficjalnie podpisana umowa Partnerska pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Partnerem Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja na realizację wspólnego projektu pn.: Modernizacja Połączenia Drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap IV, nr PLSK.02.01-IP.01-0020/23 dofinansowanego przez Unię Europejską z programu Interreg Polska Słowacja 2021-2027.

Projekt obejmuje po Stronie Polskiej modernizację odcinku drogi powiatowej nr 1638K Krośnica - Sromowce Niżne w km 4+604,00 -6+822,00 i 1679K Wygon-Niedzica w km 0+000-1+020,00 w miejscowości Sromowce Wyżne oraz odcinek Partnera Słowackiego drogi II/543 Kamienka w km 3+693 do km 5+606 (Hniezdne - Kamienka) w miejscowości Kamionka.

 Głównym celem projektu jest udoskonalenie zrównoważonej i odpornej na zmiany klimatu mobilności i przepustowości poprzez poprawę jakości infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym z uwzględnieniem aspektów równoważonego transportu, jego rezultatem jest poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników korzystających z infrastruktury drogowej oraz wzrost rocznej liczby użytkowników zmodernizowanej drogi. Dzięki projektowi zacieśniona zostanie współpraca transgraniczna. Projekt jest zgodny z interesem społecznym i gospodarczym, wpływa pozytywnie na mieszkańców oraz turystów pogranicza.

 

 

Szacowana wartość projektu wynosi ok 4 mln Euro z czego 3,2 mln Euro stanowi dofinansowanie.

 

W spotkaniu wzięli udział:

Po stronie Partnera Wiodącego :

Bogusław Waksmundzki Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego

Karol Skrzypiec Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego

Kazimierz Bielak Z-Ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu

Paulina Chudoba przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu

 

Po stronie Partnera Projektu:

Marcel Horváth Dyrektor Generalny Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja

Marek Sopko przedstawiciel Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja