Ogłoszenia o powołaniu Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie rehab. społecznej osób dorosłych w 2024 roku, dof. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenia o powołaniu Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie rehab. społecznej osób dorosłych w 2024 roku, dof. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

16 maja 2024

Ogłoszenia o powołaniu Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, pod nazwą "Prowadzenie rehabilitacji społecznej osób dorosłych w 2024 roku, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- znajduje się w załączniku.