Odbiór inwestycji drogowej w Ratułowie | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Odbiór inwestycji drogowej w Ratułowie

12 czerwca 2023
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5
W dniu 12.06.2023 r. został przeprowadzony odbiór robót budowlanych dla inwestycji pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr  1655K Rogoźnik - Ciche w km 6+305 do km 6+949 w miejscowości Ciche oraz 1651K Czarny Dunajec - Poronin w km 9+440 do km 10+880 w miejscowości Ratułów o łącznej długości 1,226 km.

Roboty budowlane obejmowały w szczególności:
-budowę chodnika,
-rozbudowę poboczy,
-budowę elementów odwodnienia,
-budowę i przebudowę zjazdów wraz z kolidującymi ogrodzeniami,
-przebudowę skrzyżowania,
-budowę oświetlenia ulicznego,
-roboty towarzyszące związane z przebudową kolidujących sieci,
-budowę kanału technologicznego.

Inwestycja była realizowana w ramach udzielonego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 939 953,00 zł

Całkowita wartość robót budowlanych wg. umowy wynosiła : 7 218 278,02 zł.

Roboty budowlane zostały wykonane przez firmę budowlaną Kiernia Sp.Z o.o. z miejscowości Ratułów.

W spotkaniu uczestniczyli :
Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Rafacz, Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber, Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec Marcin Ratułowski, Z-Ca Dyrektora PZD Kazimierz Bielak