Numer alarmowy 112 z nr 998 | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Numer alarmowy 112 z nr 998

20 kwietnia 2021
Zdjęcie 1

Od 27 kwietnia 2021 r., mieszkańcy województwa małopolskiego,

dzwoniąc na numer 998, usłyszą komunikat:

 „Numer alarmowy 112, proszę czekać na zgłoszenie się operatora”.

Zmiany, które wprowadzane są w całym kraju, to usprawnienie systemu powiadamiania ratunkowego. Proces ten w Małopolsce rozpoczyna się 20 kwietnia 2021 r. Początkowo zmiany zostaną wprowadzone na terenie Krakowa, stopniowo obejmując całe województwo. Proces zakończy się w Małopolsce 27 kwietnia 2021 r., zaś w całej Polsce – 4 listopada 2021 r. w województwie zachodniopomorskim.

Jeden za wszystkich

Przekazanie informacji bezpośrednio do operatorów numeru alarmowego CPR, pozwoli na jednoczesne poinformowanie o zdarzeniu wszystkich właściwych służb. To niezwykle ważne zwłaszcza w przypadku zdarzeń masowych, np. dużych wypadków drogowych.

Ujednolicenie

Kolejnym efektem przełączenia numeru alarmowego 998 do CPR-u, będzie ujednolicenie sposobu obsługi zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe, w tym zgłoszeń obcojęzycznych. Dodatkowo CPR-y gwarantują bezpieczeństwo funkcjonowania poprzez wdrożone mechanizmy zastępowalności wzajemnej, a także obsługują połączenia eCall (ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych).

Z perspektywy dzwoniącego

Numer alarmowy 998 w dalszym ciągu będzie funkcjonował, ale po jego wybraniu połączymy się nie z dyżurnym Państwowej Straży Pożarnej (jak dotychczas), a z operatorem numeru alarmowego CPR-u.

To operator zbierze wszystkie informacje dotyczące zgłoszenia alarmowego, przekazując je w postaci elektronicznej formatki do dyżurnego PSP. Dyżurny na podstawie otrzymanych informacji podejmie decyzję o zadysponowaniu jednostek do działań.

Co istotne, nie spodziewajmy się tego, że zostaniemy przełączeni do dyżurnego PSP. Nie jest to potrzebne, gdyż wszystkie informacje pozyska operator numerów alarmowych.

W taki sposób wygląda to zresztą dziś:, gdy dzwonimy na numer 112 i zgłaszamy, że np. jesteśmy świadkami pożaru, to operator numeru 112 zbiera potrzebne informacje, wprowadza je do wspomnianej formatki elektronicznej, która automatycznie wyświetla się dyżurnemu Państwowej Straży Pożarnej. Zgłoszenia wymagające interwencji PSP są w CPR-ach przyjmowane od wielu lat i operatorzy mają doświadczenie w obsługiwaniu takich zgłoszeń.

Dla osób chcących powiadomić o konieczności interwencji Państwowej Straży Pożarnej nie będzie miało, więc znaczenia, który numer wybiorą: 998 czy 112.

Informacja prasowa Wojewody Małopolskiego – na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=12926