Nowy budynek Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu oficjalnie otwarty! | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Nowy budynek Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu oficjalnie otwarty!

12 września 2023
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

- Dzisiejsza uroczystość jest wielkim świętem społeczności szkolnej Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu oraz wszystkich mieszkańców miasta. Gratuluję otwarcia nowego budynku szkoły oraz rozbudowy Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Opiekuńczych. Ta inwestycja od dzisiaj stanie się wizytówka miasta – napisał premier Mateusz Morawiecki w liście odczytanym przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę, natomiast list od Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka przeczytała Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty Agata Bryl.

Uroczystość otwarcia nowej siedziby zgromadziła nie tylko społeczność szkolną, ale także wszystkich, którzy przyczynili się do tej ważnej dla Podhala inwestycji. Wraz z wojewodą małopolskim Łukaszem Kmitą obecni byli także: sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka, posłanka Anna Paluch, senator Jan Hamerski oraz starosta powiatu nowotarskiego Krzysztof Faber, Radni Powiatu Nowotarskiego z Przewodniczącym Rady oraz licznie zgromadzeni dyrektorzy jednostek i szkół, emerytowani nauczyciele, kadra Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Opiekuńczych, przedstawiciele wykonawcy firmy SB Complex oraz licznie zgormadzona młodzież i dzieci z obu placówek.

Inwestycja w edukację młodzieży z Podhala

Uczniowie popularnego „Sokoła” przenieśli się do nowego budynku. Liczący prawie 4,4 tys. m2 powierzchni użytkowej obiekt jest przestronny i nowoczesny. Zapewnia wszystko, czego młodzież potrzebuje do zdobywania wiedzy i umiejętności. Także tych z wychowania fizycznego. Obok czterokondygnacyjnego budynku powstała duża sala gimnastyczna i boisko sportowe. To inwestycja na miarę XXI wieku, która nie miałaby szansy realizacji bez rządowego wsparcia. „Sokół” rozpostarł skrzydła i będzie mógł jeszcze lepiej rozwijać swój potencjał. A przypomnijmy, że szkoła kształci w takich zawodach jak: technik informatyk, technik programista, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik logistyk czy technik przemysłu mody – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wyczekiwana zmiana

Historia budynku Zespołu Szkół nr 1 sięga roku 1908, kiedy to ten zabytkowy obiekt został oddany do użytku. Szczególnie dotkliwy był brak sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia. Zajęcia wychowania fizycznego organizowane były w małych grupach, w pomieszczeniu znajdującym się w przyziemiu budynku oraz w szkolnej auli. W okresach sprzyjających warunków atmosferycznych, zajęcia realizowane były na obiektach sportowych zlokalizowanych na terenie miasta, w zimie na sezonowej ślizgawce.

W nowym budynku wydzielono dwie strefy funkcjonalne: sportową i szkolną. Oprócz sal do nauki, pracowni i sali gimnastycznej jest też siłownia, biblioteka, pomieszczenia administracyjne oraz kawiarnia z tarasem.

Powierzchnia zabudowy to ponad 2,5 tys. m2, a kubatura budynku – prawie 32 tys. m3.

Przewidywana liczba uczniów, którzy będą mogli tu się rozwijać, to ok. 650.

Inwestycja kompleksowa z silnym wsparciem rządowym

Budowa budynku Zespołu Szkół nr 1 to część większej inwestycji. Drugi moduł obejmuje rozbudowę Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu, a trzeci – zagospodarowanie terenu wokół budynków.

Powiat nowotarski otrzymał dofinansowanie na realizację tej inwestycji z kilku źródeł.

- Prawie 8,2 mln zł to środki, które pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie w wysokości prawie 1,9 mln zł zostało również przyznane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022. Do tego 3 mln zł z rezerwy budżetu państwa. Tak polski rząd wspiera inwestycje ważne dla mieszkańców, a inwestycje w edukację to inwestycje w przyszłość naszej Ojczyzny – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Ok. 22 mln zł pochodziło ze środków własnych powiatu. Wartość inwestycji to ok. 35 mln zł.

Z myślą o uczniach ze szczególnymi potrzebami

Inwestycja polegała także na rozbudowie Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu.

Budynek, do którego uczęszcza ok. 230 uczniów i który zapewnia opiekę ok. 60 wychowankom, wymagał częściowej modernizacji sal dydaktycznych, zaplecza sanitarnego, wymiany przewodów ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacyjnych, a także przewodów elektrycznych.

Zespół tworzą Przedszkole, Szkoła Podstawowa Specjalna, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz Bursa Młodzieżowa.

W kontekście tych szczególnych zadań realizowanych przez placówkę konieczna była rozbudowa – tak, aby zapewnić uczniom jak najlepsze warunki nabywania praktycznych umiejętności i nauki. Rozbudowa budynku, na którą przyznaliśmy rządowe środki, to nowa jakość funkcjonowania dla całej społeczności placówki – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Rozbudowana część budynku ma dwie kondygnacje. Obejmuje m.in. salki rehabilitacyjne, sale dydaktyczne z zapleczem socjalno-sanitarnym. Powierzchnia zabudowy wynosi prawie 490 m2 , zaś powierzchnia użytkowa ok. 600 m2 , a kubatura budynku – ponad 4 tys. m3.

Stawiamy na nowoczesne szkolnictwo

- Cieszę się, że wysiłek władz powiatu, dyrekcji szkoły oraz wszystkich zaangażowanych w to przedsięwzięcie został uwieńczony sukcesem. Stworzenie tej nowoczesnej placówki wymagało odwagi i determinacji, a sprawne ukończenie inwestycji to najlepszy dowód Państwa aktywności i skutecznego działania. Wierzę głęboko, że poprawa infrastruktury szkolnictwa będzie dobrze służyła podniesieniu jakości kształcenia i zwiększeniu potencjału w całym powiecie nowotarskim. Nowa szkoła wraz z salą gimnastyczną, salami lekcyjnymi oraz aulą odpowiada wyzwaniom XXI wieku i stwarza uczniom dobre warunki nauczania ogólnego i zawodowego. Wymogom nowoczesnego szkolnictwa odpowiada również rozbudowany budynek Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Opiekuńczych. Jest on przestronny i przystosowany do wymagań osób o obniżonej sprawności. Podopiecznym oferuje też dostęp do wyposażonych sal ćwiczeń i rehabilitacji. Wiem, że na wszystkich uczniów czeka miejsce bardzo przyjazne i dostosowane do ich potrzeb – przekazał premier Mateusz Morawiecki.

Symboliczne klucze do szkoły przekazał Staroście Nowotarskiemu i Dyrektorowi Grzegorzowi Józefczykowi Prezes Firmy SB Complex - Artur Mądro. Poświęcenia obiektu dokonał Ks. Kanonik Zbigniew Płachta Proboszcz Parafii pw. św. Katarzyny w Nowym Targu.

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana przygotowali na tę okoliczność występ artystyczny, a Milusioki z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu zatańczyli i zaśpiewali po góralsku dla publiczności.