Nagrody Starosty Nowotarskiego dla najlepszych uczniów szkół średnich, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Nagrody Starosty Nowotarskiego dla najlepszych uczniów szkół średnich, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski

19 czerwca 2023
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 15 czerwca br. w sali obrad Starostwa Powiatowego Nowym Targu zostały rozdane Nagrody Starosty Nowotarskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski. Dyplomy oraz upominki wręczył uczniom Starosta Nowotarski – Krzysztof Faber oraz Wicestarosta - Bogusław Waksmundzki. Nagrodzeni uczniowie wyróżnili się w swoich szkołach nie tylko wzorowym zachowaniem i bardzo dobrymi wynikami w nauce, ale także zostali docenieni za liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i sportowych, aktywne działania na rzecz szkoły, za zaangażowanie w działalność charytatywną i społeczną oraz wzorową postawę wobec drugiego człowieka.

Nagrody otrzymali:

Emilia Dudłak - uczennica Technikum im. prof. Władysława Szafera w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem - za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, aktywne uczestnictwo w życiu klasy i szkoły, za uzyskanie tytułu finalisty X edycji Olimpiady Wiedzy o Turystyce o tematyce „Turystyka miejska – miejsce w dżungli”.

Małgorzata Grońskauczennica Branżowej Szkoły I stopnia Nr 5 w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu - za bardzo dobre wyniki w nauce, wysoką frekwencję, wzorowe zachowanie
i wysoką kulturę osobistą, aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, godne jej reprezentowanie, sumienne wypełnianie obowiązków uczniowskich oraz godną naśladowania postawę i bycie wzorem wartościowego człowieka.

Apolonia Lichaczewska - uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu - za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, za wysoką kulturę osobista oraz zaangażowanie w prace na rzecz szkoły, za uzyskanie tytułu finalisty Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz za debiut literacki na łamach „Almanachu Nowotarskiego”.

Natalia Paś - uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce za bardzo dobre wyniki w nauce, wysoką frekwencję, wzorowe zachowanie, za zakwalifikowanie się do etapu ogólnopolskiego Olimpiady Chemicznej,  za udział w zawodach sportowych oraz realizacje projektu „Zwolnieni z teorii”. Uczennica jest autorem altany retencyjnej powstałej w ramach projektu „Hydrozagadka”.

Aneta Urbaniak - uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem - za bardzo dobre wyniki w nauce, wysoką frekwencję, wzorowe zachowanie, wysoką kulturę osobistą, wzorową postawę uczniowską, za czynny udział w życiu szkoły oraz sumienne wypełnianie obowiązków uczniowskich.

Joanna Żur - uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce Zdroju - za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, aktywne uczestnictwo w życiu klasy i szkoły, za reprezentowanie szkoły w konkursach historycznych, za uzyskanie tytułu finalisty Olimpiady Solidarności na szczeblu krajowym oraz udział w IX Turnieju  Debat Historycznych IPN.

Dawid Fiedor - uczeń Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu - za bardzo dobre wyniki w nauce i uzyskanie najwyższej średniej ocen w szkole, aktywne uczestnictwo w życiu klasy i szkoły oraz wysoką kulturę osobistą, za wzorową postawę uczniowską, zaangażowanie w działalność szkolnego wolontariatu oraz promocję szkoły, za zajęcie 3 miejsca w XII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników, 7 miejsca uzyskując tytuł laureata w finale XXIV Olimpiady Techniki Samochodowej. Uczeń jest stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Za aktywny udział w zmaganiach Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, za zakwalifikowanie się do etapu diecezjalnego oraz do drugiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Akademii Wiedzy o Prawie organizowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych, za zaangażowanie w projekty wymiany młodzieży w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty parafialnej oraz pełnienie funkcji ceremoniarza w kościele NMP Wspomożycielki Wiernych w Skawie.

Tomasz Jachymiakuczeń  Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu - za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową postawę uczniowską, wysoką kulturę osobistą, za aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, sumienne wypełnianie obowiązków uczniowskich oraz za godną naśladowania postawę i bycie wzorem wartościowego człowieka.

Maciej Klamerusuczeń Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu - za wzorową postawę uczniowską, wysoką kulturę osobistą, za aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, godne jej reprezentowanie oraz za zajecie
5 miejsca X Olimpiady Wiedzy o Turystyce organizowanej przez Uniwersytet Łódzki.

Michał Kuźmińskiuczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1  w Nowym Targu - za uzyskanie tytułu finalisty LII Olimpiady Biologicznej oraz VII Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego, za udział w finale XIX Mistrzostw Polski w Grach Matematycznych i Logicznych. Uczeń jest stypendystą Małopolskiego Programu Stypendialnego w ramach RPO WM  nr RPMP.10.01.05-12-0041/22.

Tymoteusz Leśniak - uczeń Technikum Informatycznego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Zespole Szkół w Rabce – Zdroju - za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, wysoką frekwencję, wzorową postawę uczniowską, aktywne uczestnictwo w życiu klasy i szkoły.