Laureat i Finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego z I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Laureat i Finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego z I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego

8 kwietnia 2021

Mario Haas i Marta Krempaszanka – uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego zdobyli zaszczytne tytuły: Laureata i Finalistki w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Niemieckiego.

Przygotowanie do językowej olimpiady to długi proces naukowy. Licealiści musieli zapoznać się ze specjalistyczną literaturą oraz śledzić wydarzenia polityczne, gospodarcze i kulturalne krajów niemieckiego obszaru językowego. Ponadto egzamin sprawdza wszystkie umiejętności językowe, wiedzę ogólną, język literacki, sprawności translatoryczne, a także użycie idiomów, związków frazeologicznych, znajomość języka literackiego i absolutną poprawność gramatyczną.

Laureaci i finaliści Olimpiady są zwolnieni z egzaminów maturalnych z języka niemieckiego. Uczelnie zwalniają również laureatów i finalistów stopnia centralnego z postępowania kwalifikacyjnego.

Gratulujemy Licealistom sukcesów z nadzieją, iż będzie to milowy krok na ich drodze do marzeń.