Kwalifikacja wojskowa w 2022 r. na terenie powiatu nowotarskiego | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Kwalifikacja wojskowa w 2022 r. na terenie powiatu nowotarskiego

21 marca 2022

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2022 ROKU

NA TERENIE POWIATU NOWOTARSKIEGO

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 17), kwalifikacja wojskowa na terytorium Województwa Małopolskiego zostanie przeprowadzona w dniach od 4 kwietnia do dnia 8 lipca 2022 r.

Na terenie Powiatu Nowotarskiego kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona

w dniach 4 kwietnia do dnia 9 czerwca 2022 r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Tegoroczna kwalifikacja dotyczy przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2003 roku tzw. „rocznik podstawowy”. Oprócz nich stawić się muszą mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002 tzw. „roczniki starsze”, którzy nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej, a także osoby urodzone w latach 2001-2002, które zostały uznane za czasowo niezdolne do służby i właśnie upływa termin tej niezdolności.

Wezwanie do kwalifikacji wojskowej obejmuje również kobiety urodzone w latach 1998 - 2003 – absolwentki lub studentki kierunków medycznych, weterynaryjnych lub psychologicznych. Stawić się przed komisją powinny także osoby, które zgłosiły się na ochotnika do pełnienia służby wojskowej, ale nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej (kategorii).

Wezwania do stawienia się przed komisją przesyłane są imiennie. W każdym mieście i gminie z terenu Powiatu Nowotarskiego znajdują się również obwieszczenia o obowiązku poddania się kwalifikacji. Nieodebranie wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się przed komisją.

Stawienie się przed komisją jest obowiązkowe. Osoby, które tego nie zrobią bez uzasadnienia przyczyny, mogą zostać przymusowo doprowadzone przez policję; grozi im za to również kara grzywny lub ograniczenia wolności.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie
w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej jest budynek:

Starostwa Powiatowego w Nowym Targu,

przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 (parter budynku)

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

 1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
 1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 2. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 1. powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 2. wojskowemu komendantowi uzupełnień:
 1. aktualną fotografię bez nakrycia głowy,
 2. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki (świadectwa, zaświadczenia) oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (np. prawo jazdy).

P L A N

pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Nowotarskiego

w 2022 roku

Lp.

Miasto/Gmina

Termin pracy

Powiatowej Komisji Lekarskiej

(za wyjątkiem 15.04.2022, 02.05.2022 r., 

oraz  sobót

i dni świątecznych)

1.

MIASTO

NOWY TARG

8 dni : 04.04 - 13.04

2.

MIASTO

RABKA-ZDRÓJ

3 dni : 14.04 i 19.04 - 20.04

3.

GMINA

CZARNY DUNAJEC

6 dni: 21.04 – 28.04

4.

GMINA

SZAFLARY

3 dni: 29.04 i 04.05 - 05.05

5.

GMINA

RABA WYŻNA

3 dni : 06.05 – 10.05

6.

GMINA

ŁAPSZE NIŻNE

2 dni: 11.05 – 12.05

7.

GMINA

NOWY TARG

5 dni: 13.05 – 19.05

8.

MIASTO I GMINA

SZCZAWNICA

1,5 dnia : 20.05 i 23.05

9.

GMINA

KROŚCIENKO N.

1,5 dnia : 23.05 – 24.05

10.

GMINA

SPYTKOWICE

1,5 dnia : 25.05 - 26.05

11.

GMINA

LIPNICA WIELKA

1,5 dnia : 26.05 – 27.05

12.

GMINA

JABŁONKA

4 dni: 30.05 – 02.06

13.

GMINA

CZORSZTYN

1,5 dnia : 03.06 – 06.06

14.

GMINA

OCHOTNICA DOLNA

1,5 dnia : 06.06 - 07.06

OGÓŁEM

43

 

Czas pracy komisji:

 • rejestracja i wydawanie dokumentów w godzinach: 8:00-12:00
 • Powiatowa Komisja Lekarska w godzinach: 8:30-10:30
 • kwalifikacja wojskowa kobiet: 1 dni (08.06)
 • dzień rezerwowy: 1 dzień (09.06)

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 i 1728).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 17).