Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku na terenie powiatu nowotarskiego | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku na terenie powiatu nowotarskiego

9 lutego 2018
Zdjęcie 1

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2254), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 30 stycznia do dnia 27 kwietnia 2018 r. Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa ustalono na dzień 15 stycznia 2018 r.

Na terenie powiatu nowotarskiego kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w dniach od 19 lutego do 26 kwietnia 2018 r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Tegoroczna kwalifikacja dotyczy przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 1999 roku. Oprócz nich stawić się muszą mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej, a także osoby urodzone w latach 1997-1998, które zostały uznane za czasowo niezdolne do służby i właśnie upływa termin tej niezdolności.

Wezwanie do kwalifikacji wojskowej obejmuje również kobiety urodzone w latach 1994-1999 – absolwentki lub studentki kierunków medycznych, weterynaryjnych lub psychologicznych. Stawić się przed komisją powinny także osoby, które zgłosiły się na ochotnika do pełnienia służby wojskowej, ale nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej (kategorii).

Wezwania do stawienia się przed komisją przesyłane są imiennie. W każdym mieście i gminie z terenu powiatu nowotarskiego znajdują się również obwieszczenia o obowiązku poddania się kwalifikacji. Nieodebranie wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się przed komisją.

Stawienie się przed komisją jest obowiązkowe. Osoby, które tego nie zrobią bez uzasadnienia przyczyny, mogą zostać przymusowo doprowadzone przez policję; grozi im za to również kara grzywny lub ograniczenia wolności.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej jest budynek:

Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego – Urząd Pracy (II piętro) w Nowym Targu, przy ul. Szpitalnej 14

 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2. powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3. wojskowemu komendantowi uzupełnień:

a) aktualną fotografię bez nakrycia głowy,

b) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki (świadectwa, zaświadczenia) oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (np. prawo jazdy).

P L A N

pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Nowotarskiego

w 2018 roku

 

Lp.

Miasto

Gmina

Termin pracy

 Powiatowej Komisji Lekarskiej

(za wyjątkiem, sobót i dni świątecznych)

 
 
 

1.

MIASTO NOWY TARG

19.02.-26.02.

 

 

2.

GMINA NOWY TARG

27.02.-06.03.

 

 

3.

GMINA  CZARNY DUNAJEC

07.03.-14.03.

 

 

4.

GMINA JABŁONKA

15.03.-21.03.

 

 

5.

MIASTO RABKA-ZDRÓJ

22.03.-26.03.

 

 

6.

GMINA RABA WYŻNA

27.03.-29.03.

 

 

7.

GMINA LIPNICA WIELKA

03.04-04.04

 

 

8.

GMINA SZAFLARY

05.04.-09.04.

 

 

9.

GMINA KROŚCIENKO N.D

10.04.-11.04.

 

 

10.

MIASTO I GMINA SZCZAWNICA

12.04.-13.04.

 

 

11.

GMINA CZORSZTYN

16.04.-17.04.

 

 

12.

GMINA ŁAPSZE NIŻNE

18.04.-19.04.

 

 

13.

GMINA OCHOTNICA DOLNA

20.04.-23.04.

 

 

14.

GMINA SPYTKOWICE

24.04.

 

 

15.

KOBIETY

25.04

 

16.

DZIEŃ REZERWOWY

26.04

 

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r. poz. 1430).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia
    30 listopada 2017r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2254).