Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

10 marca 2015
Zdjęcie 1
Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Podjęta przez Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES inicjatywa ma na celu pomoc osobom, które ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnione. W tym również celu utworzono fundusz pomocy stypendialnej, którego zadaniem jest rozdysponowywanie zebranych środków wśród najbardziej potrzebujących. Procedury Programu zostały tak zaplanowane aby uczynić je jak najbardziej dostępnymi, i aby w jak najmniejszym stopniu obciążały rodziny.


Wysokość i forma pomocy jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin, jest ona przyznawana na okres jednego roku. Osoby ubiegające się o przyznanie pomocy składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków Stowarzyszenie kontaktuje się z wybranymi rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają ją do weryfikacji.


Wnioski o stypendia na lata 2015/2016 przyjmowane są do dnia 6 kwietnia 2015 roku.


Informacje oraz składanie wniosków na stronie: www.spes.org.pl/stypendia.