Ostrzeżenie meteorologiczne | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ostrzeżenie meteorologiczne

16 stycznia 2013

Nazwa biura

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGWPIB Oddział w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady śniegu/1

Obszar

woj. małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 14:00 dnia 16.01.2013 do godz. 07:30 dnia 17.01.2013

Przebieg

Przewiduje się wystąpienie opadów śniegu powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 cm.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Szymon Pysz

Godzina i data wydania

godz. 13:22 dnia 16.01.2013

SMS

IMGW PIB OSTRZEGA: SNIEG/1 Podhale i Beskid Sadecki od 14:00/16.01 do 07:30/17.01.2013 przyrost pokrywy od 10 do 15 cm

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.