Ostrzeżenie hydrologiczne | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ostrzeżenie hydrologiczne

11 czerwca 2013

Nazwa biura

SHO Kraków BPH O/Kraków IMGW PIB

Zjawisko/stopień zagrożenia

wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/ 2

Obszar

Zlewnia Skawy, Raby, Dunajca i inne mniejsze bezpośrednie dopływy Wisły (małopolskie)

Ważność (cz. urz.)

od godz. 11:30 dnia 11.06.2013 do godz. 11:30 dnia 12.06.2013

Przebieg

W związku z nadal prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu o charakterze ciągłym oraz burzowym, a także zwiększonym odpływem ze zbiorników, w zlewniach Skawy, Raby i Dunajca a także na innych mniejszych ciekach na terenie województwa jak również w zlewniach zurbanizowanych, spodziewany jest wzrost poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich - lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. Obecne przekroczenia stanu alarmowego na Szreniawie w Biskupicach oraz na Rudawie w Balicach będą się utrzymywać.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska (%)

90%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Wawrzyniec Kruszewski

Godzina i data wydania

godz. 11:30 dnia 11.06.2013

SMS

MGW PIB OSTRZEGA:WEZBR. Z PRZEKR. ST. OSTRZ./2 zl. Skawy, Raby, Dunajca (małop.) od11:30/11.06.do11:30/12.06.2013 wzrost do dolnej cz. strefy st. wys., lok. ostrz

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.