Ostrzeżenie hydrologiczne | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ostrzeżenie hydrologiczne

4 czerwca 2013

Nazwa biura

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych/3

Obszar

Województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 12:00 dnia 04.06.2013 do godz. 21:00 dnia 05.06.2013

Przebieg

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu o charakterze burzowym, spływem wód opadowych oraz zwiększonym odpływem ze zbiorników w zlewniach: Soły poniżej Kaskady, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (szczególnie w ich górnych biegach) oraz na innych mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, a także w zlewniach zurbanizowanych, spodziewany jest ponowny wzrost poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich - lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych. Obecne przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych będą się utrzymywać.

Na Wiśle na terenie województwa małopolskiego spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska (%)

90%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Anna Śmiech

Godzina i data wydania

godz. 11:31 dnia 04.06.2013

SMS

IMGW PIB OSTRZEGA:DOPLYWY WISLY-PRZEKORCZENIE ST. OSTRZEGAWCZYCH I ALARMOWYCH,WISLA- ST. OSTRZEGAWCZYCH/3 wojewodztwo małopolskie od 12:00/04.06.do21:00/05.06.2013

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.