Kontrola NIK dot. wykorzystania obiektów sportowych | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Kontrola NIK dot. wykorzystania obiektów sportowych

11 września 2014
Zdjęcie 1

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie prowadzi kontrolę dotyczącą wykorzystania obiektów sportowych wybudowanych w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej w województwie małopolskim. W ramach tej kontroli zaplanowano zebranie opinii i informacji od mieszkańców województwa małopolskiego dotyczących ich aktywności sportowej oraz stopnia i warunków wykorzystania obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Badanie potrwa do dnia 31 października br.


Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej wykorzystania obiektów sportowych w województwie małopolskim za pośrednictwem strony www.zapytania.nik.gov.pl.