Konkurs „Policjant, który mi pomógł” | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Konkurs „Policjant, który mi pomógł”

22 marca 2016
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2

Rozpoczęła się IX edycja ogólnopolskiego konkursu "Policjant, który mi pomógł", organizowanego przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Celem konkursu jest wyróżnienie policjantów, którzy w ocenie społecznej wykazują się profesjonalizmem zawodowym, w tym przede wszystkim zaangażowaną postawą wobec osób dotkniętych przemocą. Zgłoszenia, które powinny dotyczyć indywidualnych policjantów, może dokonać każda osoba indywidualnie, jak również instytucje i organizacje, oczywiście z wyjątkiem samych policjantów.

Formularze zgłoszeniowe i regulamin dostępne są na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy Pogotowia dla Ofiar Przemocy do 31 maja 2016 roku. Osoby zgłoszone po tym terminie przechodzą do kolejnej edycji konkursu.

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Komendant Główny Policji.