Internetowy spis terenów zagrożonych powodzią | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Internetowy spis terenów zagrożonych powodzią

29 stycznia 2015
Zdjęcie 1

Jak informuje portal srodowisko.abc, powstała nowa inicjatywa stwarzająca możliwość sprawdzenia, czy dany teren znajduje się w strefie zagrożenia powodzią. Informacje te, znajdujące się na stronie powodz.gov.pl, mogą przestrzec przed budową domu czy kupnem mieszkania na terenie zalewowym.

Strona przekierowuje osobę zainteresowaną na witrynę udostępniającą mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego. Na mapach tych odnaleźć można konkretny obszar, jak np. swoją gminę a nawet konkretny odcinek rzeki. Umożliwia to sprawdzenie, czy zostały tam wyznaczone zasięgi obszarów zagrożonych powodzią, a jeśli tak, to jakie.

Mapy powstały w ramach projektu ISOK, czyli informatycznego sytemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami.

Na stronie powodz.gov.pl dostępne są również poradniki dotyczące tego, jak radzić sobie z powodzią i jej skutkami.

Korzystając z witryny, mogą Państwo ponadto brać udział w konsultacjach społecznych Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, które mają wyznaczać strategię w zarządzaniu tym ryzykiem w naszym kraju. Ogłoszone niedawno konsultacja potrwają pół roku.