Informacja dla rolników. KRUS w Nowym Targu | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja dla rolników. KRUS w Nowym Targu

23 kwietnia 2020
Zdjęcie 1

Rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa  COVID-19 zatrzymała wiele działów gospodarki narodowej, ale nie zatrzymała wegetacji roślin i konieczności wykonywania przez Was niezbędnych prac polowych oraz prac gospodarskich związanych z obsługą zwierząt.   

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Nowym Targu, mając ograniczone możliwości  prowadzenia w dotychczasowej formie działań prewencyjnych,  takich jak szkolenia rolników, pokazy odzieży, obuwia  i środków ochrony indywidualnej, konkursy wiedzy o BHP czy też udostępniania materiałów popularyzujących  bezpieczeństwo, zaprasza na stronę internetową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, https://www.krus.gov.pl/ gdzie znajdą Państwo filmy i publikacje o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie pogrupowane na kampanie:

  1. ROLA ROLNIKA, BY UPADKU UNIKAŁ
  2. MĄDRZE POSTĘPUJESZ, WYPADKU NIE SPOWODUJESZ
  3. NIE RYZYKUJESZ, GDY ZNASZ I SZANUJESZ, czyli bezpieczna obsługa zwierząt
  4. POZYSKIWANIE DREWNA NA POTRZEBY GOSPODARSTWA ROLNEGO
  5. BEZPIECZNA PRACA NA WYSOKOŚCI, W WYKOPACH I ZBIORNIKACH
  6. PORZĄDEK W OBEJŚCIU.

Szczególnie proszę o wzmożoną uwagę podczas obsługi zwierząt gospodarskich dużych i silnych, które powinny dokonywać osoby dorosłe i zdrowe. Należy również pamiętać o stosowaniu odpowiedniego obuwia roboczego oraz odzieży i środków ochrony osobistej.

Na uwagę zasługuje także praca z użyciem maszyn i urządzeń rolniczych, podczas której rolnik musi być skoncentrowany, a maszyny winne być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

W wolnym czasie proszę zapoznać się z materiałami dotyczącymi chorób zawodowych rolników wywołanych przez kleszcze i sposobów na ich unikania. Informacje o chorobach odkleszczowych znajdą Państwo na stronie internetowej KRUS.

Dobrą praktyką w celu poprawy bezpieczeństwa pracy będzie zapoznanie się z tzw. Listami Kontrolnymi, które dostępne są na stronie internetowej Kasy. Przy pomocy list kontrolnych można zidentyfikować źródła zagrożeń występujących w gospodarstwie podczas pracy z maszynami, na wysokości oraz w budynkach inwentarskich.

Życzymy Państwu dużo zdrowia oraz  bezwypadkowej pracy.  

Placówka Terenowa KRUS w Nowym Targu