II edycja konkursu FIO Małopolska Lokalnie | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

II edycja konkursu FIO Małopolska Lokalnie

31 marca 2015
Zdjęcie 1

Operatorzy konkursu FIO Małopolska Lokalnie, ogłaszają nabór do drugiej edycji konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa małopolskiego. W ramach konkursu można ubiegać się o mikrodotację na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji.

Projekt FIO Małopolska Lokalnie powstał z inicjatywy czterech organizacji pozarządowych:

- Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych,

- Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze,

- Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS,

- Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia.

Konkurs prowadzony jest równolegle w 4 subregionach.

W ramach konkursu można składać projekty w jednej z dwóch kategorii:

• inicjatywy lokalne – działania angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego (zgodnie z zadaniami z zakresu sfer działalności pożytku publicznego).

• dotacje na rozwój organizacji – działania związane z przygotowaniem i realizacją zadań strategicznych i bieżącą działalnością. Młode organizacje pozarządowe będą mogły przeznaczyć dotację min. na adaptację lokalu, doposażenie sprzętowe, oprogramowanie itd.

O wsparcie inicjatyw mogą ubiegać się:

• młode organizacje pozarządowe (tj. wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku, których budżet w 2014 roku nie przekracza 25 tys. zł),

• grupy nieformalne (tj. nieposiadające osobowości prawnej, w których skład wchodzą nie mniej niż trzy osoby, realizujące działania w sferze pożytku publicznego)

• grupy samopomocowe (tj. grupy nieformalne/młode organizacje pozarządowe, których działania skierowane są na pokonywanie problemów i zmianę warunków życia grupy).

Kwota mikrodotacji o która można się ubiegać: od 2.000 zł do 5.000 zł.

Nabór wniosków potrwa do 15 kwietnia do godz. 16.00. Projekty można składać przez generator wniosków.