„Grant na start” dla gospodyń wiejskich | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

„Grant na start” dla gospodyń wiejskich

21 listopada 2014
Zdjęcie 1

Program „Grant na start” to nowa propozycja Województwa Małopolskiego, który ma na celu wsparcie działalności gospodyń wiejskich.

W budżecie Województwa Małopolskiego przeznaczono kwotę 800 000 zł na realizację projektu. Warunkiem ubiegania się o środki w ramach tego programu jest posiadanie przez Koła Gospodyń Wiejskich osobowości prawnej ( np. w postaci stowarzyszenia).

Samorząd województwa przewiduje przyznanie jednego grantu na gminę w wysokości 5 000 zł każdy. Grant może być przeznaczony na dowolny cel służący wzmocnieniu stowarzyszenia w początkowym okresie działalności.

Celem zadania jest wsparcie rozwoju nowo powstałych stowarzyszeń gospodyń wiejskich. Dzięki temu organizacje te osiągną zdolność ubiegania się o środki krajowe oraz unijne w nowym okresie programowania Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

W celu uzyskania małego grantu należy złożyć wniosek do Zarządu Województwa Małopolskiego na adres: Departament Rolnictwa i Geodezji, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Rolnictwa i Geodezji UMWM pod numerem telefonu 12 63 03 580 lub drogą mailową pod adresem joanna.pierzchala@umwm.pl.