ERASMUS+ czyli Zagraniczne Praktyki Zawodowe | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ERASMUS+ czyli Zagraniczne Praktyki Zawodowe

24 września 2014
Zdjęcie 1
Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski, przystępuje do realizacji projektu mobilności edukacyjnej pn. „Praktyka zagraniczna dobrym startem w karierze zawodowej”
w ramach Programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Akcja kluczowa: mobilność edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ finansowanego przez Komisję Europejską.
Typ akcji: mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
Czas trwania projektu: wrzesień 2014 - lipiec 2015
Zagraniczny Staż: 4 tygodnie - 26.04.2015 do 23.05.2015
Ilość uczestników: 16
Miejsce praktyk zawodowych: Portsmouth, Wielka Brytania

W ramach projektu zostaną zorganizowane 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Portsmouth w Wielkiej Brytanii dla 16 uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu w zawodzie technik informatyk oraz technik cyfrowych procesów graficznych.
W procedurze rekrutacji wyłoniony został skład uczestników projektu. Rozpoczną oni już teraz zajęcia przygotowujące do praktyk pod względem językowym i kulturowym. Staże
w obydwu zawodach zaplanowane są jako jednorazowy wyjazd całej grupy 16 osób
do Portsmouth na przełomie kwietnia i maja 2015 roku. Po praktykach uczniowie otrzymają międzynarodowe certyfikaty Europass Mobility.
Partnerem w projekcie jest firma Training Vision Ltd, która umożliwi odbycie praktyk
w angielskich firmach informatycznych i graficznych, a także zorganizuje zamieszkanie
u rodzin angielskich, gdzie uczniowie szlifować będą swoje umiejętności językowe.
W soboty i niedziele uczniowie wezmą udział w wycieczkach krajoznawczych do Londynu, Brighton i Chichester.