Azbest z terenu gminy Czarny Dunajec zostanie wywieziony | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Azbest z terenu gminy Czarny Dunajec zostanie wywieziony

29 czerwca 2015
Zdjęcie 1

Urząd Gminy Czarny Dunajec podpisał umowę na odbiór, transport i zeskładowanie azbestu z terenu gminy Czarny Dunajec.

Na realizację zadania, którego wykonawcą jest FHU „AZ-BEST” Ewa Zoń – z siedzibą w Chełmcu, przeznaczono kwotę 120 tys. zł (kwota w całości pochodzi ) z budżetu gminy.

Najniższa cena za odbiór, transport i zeskładowania na składowisku odpadów niebezpiecznych odpadu azbestowego zaoferowana przez oferenta podczas konkursu ofert wynosi 315,00 zł brutto za 1 tonę, co pozwoli na wywiezienie około 380,95 ton odpadu azbestowego.

Termin realizacji zadania został wyznaczony od 24 czerwca do 30 września 2015 r. Azbest zostanie odbierany od mieszkańców gminy Czarny Dunajec. Do realizacji zadania zostało zgłoszonych w I turze 51 gospodarzy z Chochołowa, Czarnego Dunajca, Działu, Pieniążkowic, Podczerwonego – po 1, Koniówki, Odrowąża, Wróblówki – po 2, Cichego – 3, Podszkla, Czerwiennego – po 4, Starego Bystrego, Załucznego – po 5, Ratułowa – 7 i Piekielnika – 12.

Ostateczną ilość gospodarzy, od których będą odbierane odpady poznamy po zakończeniu wywozu, gdyż tonaż odpadu nieznacznie różni się od wartości szacunkowych podanych we wniosku o dofinansowanie na utylizację azbestu.

Informujemy również, iż Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec przyjmuje w dalszym ciągu wnioski od mieszkańców na dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych. Kolejny wywóz azbestu planowany jest w 2016 r.