Kampania „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo” | Informacje | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Kampania „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”

21 listopada 2018

Rusza trzecia edycja Ogólnopolskiej Kampanii „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”. W ramach akcji kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić prawidłowe ustawienie świateł w swoim samochodzie.

Udział w kampanii zadeklarowały stacje kontroli pojazdów funkcjonujące pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego oraz zrzeszonych w Polskiej Izbie Stacji Kontroli pojazdów z całej Polski.

Na terenie miasta Nowy Targ zadeklarowała swój udział stacja kontroli pojazdów MOTO SERWIS WORWA znajdująca się na ulicy Szaflarskiej pod numerem 152 i 156.

W dniach 24 listopada, 1, 8 i 15 grudnia br. na stacji kontroli pojazdów MOTO SERWIS WORWA kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić prawidłowe ustawienie świateł w swoim samochodzie.

Do dnia 15 grudnia będą prowadzone przez Policję działania kontrolne i informacyjne w ramach kampanii „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”.

W akcję włączyła się również firma Neptis S.A., która jest operatorem popularnego wśród kierowców komunikatora Yanosik. Użytkownicy tej aplikacji otrzymają na swój telefon informacje na temat lokalizacji stacji kontroli pojazdów wykonujących sprawdzenia.

Główne cele kampanii:

- wyeliminowanie z ruchu maksymalnej liczby pojazdów z niesprawnym lub niezgodnym z warunkami technicznymi oświetleniem,
- stworzenie możliwości przeprowadzenia bezpłatnych kontroli oświetlenia na stacjach diagnostycznych – poza terminem badania technicznego,
- zwrócenie uwagi na występujące w okresie jesienno – zimowym zagrożenia związane z uczestnictwem w ruchu drogowym pojazdów z niesprawnym lub nieprawidłowym oświetleniem,
- propagowanie zasady „widzieć i być widocznym” w relacjach pieszy – pojazd (m.in. promowanie używania przez pieszych elementów odblaskowych).

Tegoroczna kampania „Twoje światła -Twoje bezpieczeństwo” jest realizowana w ramach podjętej akcji w obszarze bezpieczeństwa pieszych „Świeć przykładem”.

Jesień i zima to pory roku szczególnie wymagające i trudne dla wszystkich użytkowników dróg. Zmieniające się warunki atmosferyczne, padający deszcz i śnieg, szybko zapadający zmierzch powoduj, że na drogach robi się niebezpiecznie. Sprawne i prawidłowo wyregulowane światła pozwalają kierującemu pojazdem wcześniej dostrzec przeszkodę, bądź pieszego poruszającego się jezdnią lub poboczem. Jeśli oświetlenie pojazdu jest wadliwe to w złych warunkach atmosferycznych i przy niedostatecznej widoczności wzrasta prawdopodobieństwo wypadku drogowego. Wszelkie nieprawidłowości w oświetleniu pojazdu mogą skutkować niedostatecznym oświetleniem drogi i jej poszczególnych części, albo prowadzić do oślepienia innych uczestników ruchu drogowego.  

Poniżej znajduje się wykaz stacji zgłoszonych do udziału w akcji:

 Małopolska - wykaz Stacji Kontroli Pojazdów zgłoszonych do udziału w akcji "Twoje światła - Twoje bezpieczeństwo"