II spotkanie dialogowe | Wiadomości

Strona główna

II spotkanie dialogowe

27 marca 2018
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu, przy udziale przedstawicieli władz powiatowych, pracodawców, nauczycieli, rodziców i uczniów, przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz kadry zarządzającej oświatą odbyło się  II spotkanie dialogowe poświęcone rozwojowi szkół i kompetencji kluczowych uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Nowotarski. Spotkanie obecnością zaszczycili m.in. pani Krystyna Malik Wąchała dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów, wizytatorzy Dorota Słońska-Halczak i Jerzy Stodulski przedstawiciele delegatury Małopolskiego Kuratora Oświaty w Nowym Targu, Maria Sendrowicz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu, Monika Knapik Sójka pracownik Działu Nauczania Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.  

Spotkanie było wynikiem uczestnictwa Powiatu Nowotarskiego w pilotażowym projekcie pn. „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z informacją na temat przygotowań do opracowania planu rozwoju oświaty oraz z założeniami planu, które przedstawił Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego Bogusław Waksmundzki. Pani Monika Knapik-Sójka pracownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu przedstawiła ofertę kształcenia szkoły oraz zaprezentowała oczekiwania szkoły wyższej w zakresie sylwetki absolwenta szkoły ponadpodstawowej, który ma stać się studentem.  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Maria Sendrowicz zapoznała zebranych z informacją na temat lokalnego rynku pracy na koniec 2017 r. Kierownik projektu pani Agnieszka Serwan pracownik Starostwa Powiatowego w Nowym Targu zaprezentowała realizację projektów edukacyjnych w powiecie finansowanych ze źródeł zewnętrznych a dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Krościenku pan Robert Dębski zapoznał zebranych z informacją o kompetencjach kluczowych, jakie uczniowie podnoszą w trakcie realizacji projektów. 

W dyskusji która miała miejsce w drugiej części spotkania moderowanej przez panią Martę Sokołowską Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu  przedstawiciele pracodawców, rodziców, uczniów, zaproszonych instytucji i samorządu poruszyli wiele tematów m.in. znaczenie certyfikatów uzyskiwanych przez uczniów, zwiększanie nacisku na realizację praktyk u pracodawców oferujących zapoznanie się uczniów z najbardziej nowoczesnym sprzętem, procedurami i wykwalifikowanymi pracownikami. Zebrani położyli nacisk na konieczność realizacji doradztwa zawodowego od najwcześniejszych klas szkoły podstawowe oraz konieczności stworzenia organizacji doradczej skupiającej pracodawców i szkoły, służącej wymianie inflacji o wzajemnych potrzebach i możliwościach współpracy.  

- Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za tak liczny udział w spotkaniu. Dziękuję za aktywność uczniom, rodzicom, pracodawcom i pracownikom oświaty. Tak duże zainteresowanie tematem  świadczy o tym, że rozwój zawodowy uczniów, nauczycieli, jakość kształcenia, po prostu rozwój oświaty jest dla nas wszystkich kluczowy – mówił Bogusław Waksmundzki, urzędujący członek zarządu.