I posiedzenie Powiatowej Izby Rolniczej | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

I posiedzenie Powiatowej Izby Rolniczej

6 października 2023
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 28 lipca 2023 roku upłynęła VI kadencja samorządu rolniczego, obejmująca lata 2019-2023. Poza Zarządem MIR, pozostałe organy Malopolskiej Izby Rolniczej przestały funkcjonować, jednak Izba, jako instytucja, zachowała ciągłość swojej działalności. Uprawnienie do zarządzenia wyborów do izb rolniczych oraz określenie terminarza związanego z ich organizacją przysługuje Krajowej Radzie Izb Rolniczych. W dniu 22 lutego 2023 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych podjęła Uchwałę Nr 2/2023 w sprawie zarządzenia na niedzielę   24 września 2023 r.   wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, wraz z terminarzem wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem tych wyborów. Przypomnijmy, że w myśl obowiązujących obecnie przepisów, co 4 lata izby rolnicze muszą samodzielnie zorganizować wybory do walnych zgromadzeń. Nie otrzymują na ten cel żadnych subwencji ze środków budżetowych. Członkowie walnego zgromadzenia danej izby są wybierani spośród uprawnionych członków izby w wyborach pośrednich, dwustopniowych, przeprowadzanych w głosowaniu tajnym. W I etapie wyborów (24.09.br.) w okręgu wyborczym obejmującym obszar jednej gminy wybiera się dwóch członków rady powiatowej izby (lub jednego, jeżeli obszar użytków rolnych gminy nie przekracza 4 tys. ha). Na swym pierwszym posiedzeniu każda rada powiatowa izby wybiera spośród swoich członków przewodniczącego oraz delegata na walne zgromadzenie. Wybory do izb rolniczych to bardzo ważna kwestia dla wszystkich, którym na sercu leży dobrostan polskiej wsi. Tylko aktywny w nich udział daje szansę na realne zmiany w życiu rolników. Niezwykle ważne jest, by mieć „swoich” przedstawicieli w gminie. Poprzez udział w wyborach rolnicy mogą zdecydować ,   kto będzie ich reprezentował w celu rozwiązywania problemów rolnictwa i przedstawiania interesów członków samorządu rolniczego.   Tylko liczny udział rolników w wyborach do izb rolniczych może zapewnić wybór właściwych przedstawicieli, skutecznie walczących o nasze interesy. Przewodniczącym Powiatowej Izby Rolniczej został wybrany   Karol Zachwieja, a delegatem na Walne Zgromadzenie Malopolskiej Izby Rolniczej VII kadencji  Jozef   Nowak. Po wyborze przewodniczącego do posiedzenia Powiatowej Izby Rolniczej dołaczył wicestarosta   Bogusław Waksmundzki,   który pogratulował wszystkim wybranym na nową kadencję członkom izby wraz z przewodniczącym.   Ważne, aby rolnicy mieli swoich  przedstawicieli w gremiach gdzie zapadają doniosłe decyzje o kształcie rolnictwa. Szczególnie rolnictwa na Podhalu, Spiszu, Orawie   - mówił Bogusław Waksmundzki- T o rolnictwo na terenach górskich jest ważne i odmienne od wielkotowarowych gospodarstw w innych częściach Polski. Jest wypas kulturowy owiec, są gospodarstwa agroturystyczne, wyroby tradycyjne - oscypki, gołki, korboce. To pozwala ze Podhale, Spisz Orawa jest zielone i zadbane. To zasługa Was rolników.