Dzień Pracownika Socjalnego | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada 2022
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 18.11.2022r. w Nowym Targu miało miejsce uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dla osób, których działalność związana jest z obszarem pomocy społecznej, a w szczególności powiatowych pracowników socjalnych. Pracownik socjalny jest osobą, która daje wsparcie gdy wszystko inne zawodzi, rozumiejąc ludzkie problemy jest zawsze gotów nieść pomoc potrzebującym. 

Na tę okoliczność Starosta Nowotarski Krzysztof Faber, Urzędujący Członek Zarządu Karol Skrzypiec Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Aneta Wójcik spotkali się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz  Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wśród zaproszonych gości obecni byli także dyrektorzy działających na terenie powiatu rodzinnych domów dziecka, domów pomocy społecznej, środowiskowego domu samopomocy oraz poradni psychologiczno – pedagogicznych. 

Spotkanie było okazją do złożenia życzeń, podziękowań a także wyrazów uznania za niełatwą, ale jakże pożyteczną i odpowiedzialną pracę, za wyrozumiałość i wielkie serce w realizowaniu działań na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia. Formą wyróżnienia pracowników za trud pracy i zaangażowanie były wręczone listy gratulacyjne podpisane przez Starostę i Wicestarostę Powiatu Nowotarskiego oraz Dyrektor PCPR-u, z następującymi życzeniami:

„Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy wszystkim pracownikom serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek oraz trud wkładany w codzienną pracę i pomoc potrzebującym mieszkańcom naszego Powiatu. Praca socjalna to wielkie i odpowiedzialne zadanie, które zawsze powinno budzić szacunek i wdzięczność całej lokalnej społeczności. Niesiona pomoc jest piękną, ale też ciężką pracą. W tym wyjątkowym dniu życzymy wszystkim pracownikom wiele osobistej i zawodowej satysfakcji, realizacji wszelkich zamierzeń, a także siły i motywacji do przezwyciężania trudów ludzkiego życia.”