Akcja ZIMA w Powiecie Nowotarskim | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Akcja ZIMA w Powiecie Nowotarskim

14 listopada 2011
W dniu 14 listopada 2011r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosty Nowotarskiego, którego tematyką było: "Przygotowanie powiatu nowotarskiego do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach zimowych w okresie zimy 2011/12". W trakcie posiedzenia omówione zostały następujące zagadnienia:
  • organizacja zimowego utrzymania dróg i węzłów komunikacyjnych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych),
  • ochrona mostów,
  • bezpieczeństwo energetyczne powiatu,
  • funkcjonowanie pomocy medycznej i społecznej w trudnych warunkach zimowych,
  • funkcjonowanie placówek oświatowych w trudnych warunkach zimowych,
  • odśnieżanie obiektów wielkopowierzchniowych,
  • funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu, Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu - współpraca z innymi instytucjami (m.in. pomocy społecznej, medycznej, ZUD, PINB, SM/G, GOPR),
  • zasady udzielania ewentualnej pomocy przez wojska,
  • warunki przeżycia zwierząt,
  • współdziałanie z sąsiednimi jednostkami samorządu terytorialnego.
W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Nowotarski, radni (członkowie Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu), pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu, Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu, z-ca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targu, przedstawiciele: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Powiatowego Zarządu Dróg, Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu, TAURON S.A. o/Kraków Rejon Dystrybucji Nowy Targ.