9,35 miliona złotych dla Powiatu Nowotarskiego na odbudowę dróg z Funduszu Solidarności | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

9,35 miliona złotych dla Powiatu Nowotarskiego na odbudowę dróg z Funduszu Solidarności

13 stycznia 2012
Małopolsce z unijnego Funduszu Solidarności przydzielono w tym roku 23,5 mln zł na likwidację szkód powstałych w maju i czerwcu 2010 roku. Pieniądze mają otrzymać powiaty: dąbrowski, gorlicki, nowosądecki, nowotarski, proszowicki, tarnowski. Najwięcej środków, bo 9,35 mln zł zostanie przeznaczone na obudowę dróg w powiecie nowotarskim.

Fundusz Solidarności został stworzony z myślą o odbudowie infrastruktury w państwach unii dotkniętych przez klęski żywiołowe. W ubiegłym roku Polska otrzymała ponad 422 mln zł, natomiast na Małopolskę, dotkliwie dotkniętą przez powódź, przypadło najwięcej, bo 175 mln zł. 75 mln zł otrzymał Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych na odbudowę zniszczonej infrastruktury, m.in. wałów, natomiast 100 mln zł małopolskie samorządy na odbudowę dróg, mostów i pozostałej infrastruktury komunalnej.

W ubiegłym roku dzięki pieniądzom z Funduszu Solidarności samorządy zrealizowały ponad 300 zadań.

Pieniądze z funduszu zostały w naszym województwie wykorzystane w całości. W tym roku do rozdysponowania dla całej Polski w tym roku pozostało ponad 80 mln zł. Małopolsce przyznano z tego 23,5 mln zł.

Jerzy Miller, wojewoda małopolski zaproponował podział tych środków na zadania przygotowane przez powiaty. Lista zadań została przesłana do ministra spraw wewnętrznych, który ma ją zatwierdzić.

Wszystkie zadania muszą zostać zakończone i rozliczone do połowy tego roku.

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Proponowany podział środków ze wskazaniem na poszczególne inwestycje znajduje się pod adresem: http://www.malopolska.uw.gov.pl/doc/tabela_solid.pdf