Współpraca Powiatu Nowotarskiego z NGO | Współpraca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Współpraca Powiatu Nowotarskiego z NGO

Uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prezentowane są w orginale. Dostęp dla osób niepełnosprawnych pod nrumerem telefonu 18 267 13 41.

Pliki do pobrania