Raport o stanie Powiatu Nowotarskiego za rok 2019 | Ważne Dokumenty

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Raport o stanie Powiatu Nowotarskiego za rok 2019

Zarząd powiatu do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu  raport o stanie powiatu, nad którym przeprowadza się debatę podczas sesji rady powiatu.

W debacie nad raportem o stanie powiatu mogą zabierać  głos mieszkańcy  powiatu. Mieszkaniec powiatu, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Nowotarskiego pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 300 osób. 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas  której będzie przedstawiony raport o stanie powiatu.

Termin przedstawienia raportu o stanie powiatu określony w art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.920).przypadający w 2020 r. uległ przedłużeniu o 60 dni na mocy art. 15zzzzzz ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 poz. 875).