Uniwersytetu Trzeciego Wieku | Warto wiedzieć

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Motto Uniwersytetu Trzeciego Wieku: „Jedni są wiecznie młodzi, inni wiecznie starzy, To kwestia charakteru , a nie kalendarzy”
/Jan Sztaudynger/

Rzeczywistość szybko się zmienia, następują zmiany w zakresie funkcjonującego prawa, w nauce, w technice - ludzie starsi czują się wobec nich bezradni i zagubieni. Uczestnictwo w Uniwersytecie Trzeciego Wieku pozwala aktualizować i pogłębiać wiedzę intelektualną, realizować swoje marzenia na które dotychczas nie było czasu, a poznanie nowych osób zbliżonych wiekiem i o podobnych zainteresowaniach pomaga w nawiązaniu nowych przyjaźni i przeciwdziała samotności. Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku założono we Francji w Tuluzie na początku lat siedemdziesiątych XX wieku. Za tym przykładem zaczęły powstawać kolejne w krajach Europy i Świata. W Polsce pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w Warszawie w 1975 roku założony przez prof. Halinę Szwarz i działa do dzisiaj. W 2007 roku działało w Polsce ponad 90 Uniwersytetów, a w 2008 r jest już ponad 180, a liczba słuchaczy przekracza 60 tysięcy. W województwie małopolskim działa 15 Uniwersytetów. W najbliższej okolicy to w Zakopanem, w Nowym Sączu, w Rabce.

W Nowym Targu Uniwersytet rozpoczął swoją działalność 20 listopada 2007 roku. Na spotkanie organizacyjno- informacyjne przyszło 117 zainteresowanych osób, z czego 112 złożyło deklarację przystąpienia do UTW i tak rozpoczęło się ustawiczne kształcenie. Głównym celem działalności Uniwersytetu jest edukacja i aktywizacja osób starszych 55+ ,będących na emeryturze lub rencie. Patronat naukowy objęła Podhalańska Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa w Nowym Targu, gdzie odbywają się wykłady prowadzone przez kadrę naukową uczelni. Rokrocznie Rada naukowo-programowa opracowuje tematykę wykładów na cały rok akademicki. Obok wykładów organizowane są spotkania z władzami samorządowymi, lekarzami medycyny, prawnikami, twórcami ludowymi i tp. Wielkim zainteresowaniem cieszą się warsztaty komputerowe, lektoraty języków obcych, warsztaty plastyczne.

Uniwersytet Trzeciego Wieku dba również o sprawność fizyczną poprzez ćwiczenia gimnastyczno-relaksacyjne, warsztaty taneczne , spacery nordic-walking , wycieczki piesze turystyczno-krajoznawcze.

Więcej na stronie: http://www.utw.nowytarg.pl/