Uzdrowisko Rabka S.A. | Turystyka

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Uzdrowisko Rabka S.A.

Historia powstania Uzdrowiska Rabka jest ściśle związana z występującymi tu źródłami solnymi i sięga lat trzydziestych XIII wieku, kiedy to wojewoda krakowski upoważnił klasztor cystersów do wykorzystywania soli na potrzeby klasztoru.
W drugiej połowie XVI w. zaznacza się zainteresowanie solankami rabczańskimi, które cieszyły się opinią uzdrawiających oraz leczących choroby ludzi i zwierząt. W 1568 r. Jerzy Grossman uzyskał od Zygmunta Augusta zezwolenie na poszukiwanie i kopanie soli. Próby górniczego pozyskiwania soli nie udały się i prace zostały przerwane.
W 1. połowie XIX wieku klucz dóbr nabył Józef Zubrzycki, którego syn, Julian Zubrzycki, stał się twórcą uzdrowiska w Rabce.


W 1858 roku stwierdzono, że solanki zawierają m.in. jod i brom, o stężeniu które postawiło je na czołowym miejscu w Europie. Na tej podstawie postulowano otwarcie zakładu kąpielowego tzw. łazienek.
W roku 1864 oficjalnie otwarto Uzdrowisko. Wytyczone zostały zasadnicze osie założenia zdrojowego oraz założono park. Centrum uzdrowiska zlokalizowano w sąsiedztwie eksploatowanych wówczas źródeł. Największą budowlą był Dom Zdrojowy, a głównym punktem zdroju kryty deptak usytuowany równolegle do łazienek. Następnie wzniesiono aptekę oraz restaurację z salą widowiskowo-redutową. Rozpoczęto Budowę pensjonatów.
W 1889 Julian Zebrzydowski przekazał parcelę pod budowę kolonii dla dzieci skorfulicznych, co zapoczątkowało specjalizację Rabki jako uzdrowiska dziecięcego.


Uzdrowisko szybko się rozbudowało, wzrosła frekwencja kuracjuszy. W okresie międzywojennym Rabka jako uzdrowisko dziecięce cieszyła się już sławą międzynarodową. Ze względu na piękno krajobrazu na mocy Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1928 r. zdrojowisko Rabka zostało zaliczone do miejscowości zasługujących na ochronę krajobrazu. W latach drugiej wojny światowej uzdrowisko w Rabce było nieczynne, źródła zostały zanieczyszczone, aparatura zniszczona lub wywieziona do Niemiec. W pensjonatach przebywali ranni żołnierze. Zniszczone po wojnie uzdrowisko zostało odebrane rodzinie Kadenów-Wieczorkowskich i przejęte na własność Skarbu Państwa.


W Polsce wycieńczonej wojną poważnym problemem stało się zwiększenie zachorowalności na gruźlicę zwłaszcza wśród dzieci. Rabka ze swoim klimatem stała się centralnym ośrodkiem leczenia gruźlicy. Wzrastające zapotrzebowanie na miejsca dla dzieci chorych na gruźlicę sprawiło, ze do Rabki przybył dr. Litwin - Minister Zdrowia. Rozpoczęły się rozmowy na temat utworzenia w Rabce dużego ośrodka leczenia gruźlicy. Rada Ministrów 11 lipca 1946 r. podjęła uchwałę w sprawie "Zespołu Sanatoriów dla dzieci Gruźlicznych w Rabce", został utworzony Komitet Organizacyjny. 21 września 1953 roku Rabka otrzymała prawa miejskie. Unowocześniły i rozwinęły się ośrodki lecznicze, powstał nowy park zdrojowy, liczne zieleńce, ciągi komunikacyjne, uregulowane zostają potoki: Słonka i Poniczanka, w centrum uzdrowiska stanęła muszla koncertowa, wybudowano kino. Spadek zachorowalności na gruźlicę w latach 60-tych, łączył się ze zmianą profilu leczniczego placówek sanatoryjnych w kierunku przewlekłych chorób układu oddechowego.

W 1861 roku otwarto uzdrowisko, które do dnia dzisiejszego stale się rozwija i jest największym ośrodkiem leczniczym w Polsce dla dzieci. W 1996 roku oficjalnie, na wniosek Kapituły Orderu Uśmiechu, Rabka otrzymała tytuł "Miasta Dzieci Świata". Każdego roku odbywa się tu Światowy Zlot Kawalerów Orderu Uśmiechu, znajduje się tu również jedyne na świecie Muzeum Orderu Uśmiechu w Rodzinnym Parku Rozrywki - Rabkolandzie.


Kompleks medyczno-wypoczynkowy oferujący leczenie uzdrowiskowe, rehabilitację i pełną diagnostykę schorzeń układu krążenia. Komfortowe warunki, najwyższej jakości opieka medyczna, doskonałe wyposażenie do rekonwalescencji i wypoczynku.

Należą do niego:

Szpital Kardiologiczny

Sanatorium Jagiellonka

Uzrowiskowy Szpital Dzięcięcy „Olszówka”

Centrum Zdrowia i Urody


W Rabce, od ponad stu lat znanej jako uzdrowisko, wykorzystuje się walory klimatyczne oraz wody lecznicze do leczenia schorzeń układu oddechowego i krążenia, głównie u dzieci. Uzdrowisko dysponuje szpitalem i sanatorium dla dorosłych, szpitalem dla dzieci, sanatorium dla dziecka z opiekunem oraz Zakładem Przyrodoleczniczym, w którym prowadzone jest leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci. Leczenie odbywa się w zakresie kardiologii, pulmonologii, laryngologii reumatologii, ortopedii, diabetologii.


Kontakt:

Biuro Obsługi Klienta Medycznego
Telefon: (18) 26 76 276
E-mail: biuro-uslug@uzdrowisko-rabka.pl