„Zbudowanie elektronicznego zbioru dokumentów uzasadniających wpisy w rejestrze gruntów” | Projekty i fundusze krajowe

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

 „Zbudowanie elektronicznego zbioru dokumentów uzasadniających wpisy w rejestrze gruntów”

30 września 2021

 „Zbudowanie elektronicznego zbioru dokumentów uzasadniających wpisy w rejestrze gruntów

Projekt pn.: „Zbudowanie elektronicznego zbioru dokumentów uzasadniających wpisy w rejestrze gruntów” w ramach dotacji celowej Wojewody Małopolskiego na rok 2018.

Cel projektu:

Celem prac była modernizacja elektronicznego zbioru dokumentów dowodów zmian uzasadniających wpisy do bazy danych ewidencji gruntów i budynków. Prace polegały na przetworzeniu do postaci elektronicznej dokumentów, informacji i metadanych zawartych w dokumentacji papierowej, do prowadzonej przez Zamawiającego bazy danych EGiB.

Dofinansowanie projektu ze środków dotacji celowej pochodzącej z Budżetu Państwa – 199 875,00 zł.

Okres realizacji: od 03.12.2018 r. do 21.12.2018 r.

Efektem (rzeczowym) realizacji dotowanego zadania jest rozwój infrastruktury informacji przestrzennej, cyfryzacja informacji przestrzennej oraz rejestrów publicznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, ewidencji gruntów i budynków (EGIB) oraz udostępnienie nowych usług.