Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa - Raba Wyżna w km od 5+541,60 do km w 6+972,07 w miejscowości Spytkowice i Raba Wyżna, Powiat Nowotarski | Projekty i fundusze krajowe

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa - Raba Wyżna w km od 5+541,60 do km w 6+972,07 w miejscowości Spytkowice i Raba Wyżna, Powiat Nowotarski

22 lipca 2020

W ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa - Raba Wyżna w km od 5+541,60 do km w 6+972,07 w miejscowości Spytkowice i Raba Wyżna, Powiat Nowotarski” dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych wykonana zostanie budowa chodnika, poszerzenie jezdni, budowę ścieki przy krawężnikach wzdłuż chodnika oraz budowę kanalizacji wraz wykonaniem przepustów, przebudowę zjazdów i ogrodzeń, położenie nowej nawierzchni, montaż barier ochronnych, a także wykonanie zatoki autobusowej oraz przejścia dla pieszych. Planowany termin wykonania inwestycji zaplanowany został na listopad br.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 3 587 403,49 zł

Całkowita wartość dofinansowania wynosi: 1 769 866,00 zł