Piątek 15 czerwca 2012 | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Piątek 15 czerwca 2012

W dniu dzisiejszym zakończyły się szkolenia w zakresie zarządzania projektami w ramach projektu „Nowotarski-nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Podczas szkoleń zostały poruszone następujące zagadnienia:

  • Przygotowanie projektu
  • Zasady podziału prac i harmonogramowanie projektu
  • Zasoby finansowe i rzeczowe w projekcie
  • Monitoring w projekcie
  • Jakość i dokumentacja w projekcie

W ostatnim cyklu szkoleniowym został przeprowadzony test sprawdzający, potwierdzający przyswojenie metod Project Management w zarządzaniu.

Łącznie w szkoleniach wzięło udział 25 pracowników naszego Starostwa. Trójka z nich przystąpi do certyfikacji IPMA na poziomie D, która odbędzie się 7 lipca w Krakowie. Certyfikat IPMA potwierdza posiadaną przez kandydata wiedzę oraz kompetencje kierownicze i interpersonalne w dziedzinie zarządzania projektami.