Zdalne Szkoły Powiatu Nowotarskiego | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zdalne Szkoły Powiatu Nowotarskiego

4 maja 2020

Projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Powszechny dostęp do szybkiego  Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Projekt jest odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wystąpieniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem SARS-CoV2. Nauka zdalna wprowadzona w szkołach wymusiła nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych
z wykorzystaniem sprzętu komputerowego o parametrach, które umożliwią realizację podstawy programowej. W związku z faktem, iż wielu uczniów nie posiadało odpowiedniego sprzętu do nauki zdalnej, konieczne stało się wyposażenie szkół w niezbędny sprzęt informatyczny mający służyć potrzebom uczniów.

Na podstawie Umowy nr 497/2020 zawartej w dniu 30 kwietnia 2020 r. zakupiono:

 • 66 sztuk laptopów po-leasingowych, przekazanych do 11 placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski:
 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu, Plac Krasińskiego 1,
  34-400 Nowy Targ – 9 sztuk;
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu,
  ul. Ludźmierska 32, 34-400 Nowy Targ – 6 sztuk;
 3. Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu, Plac Słowackiego 13,
  34-400 Nowy Targ – 5 sztuk;
 4. Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu,
  ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ – 17 sztuk;
 5. Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, ul. Kowaniec 125, 34-400 Nowy Targ – 6 sztuk;
 6. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu, ul. Jana Pawła II 85, 34-400 Nowy Targ – 3 sztuki;
 7. I Liceum Ogólnokształcące im. Eugeniusza Romera w Rabce-Zdroju, ul. Jana Pawła II 41, 34-700 Rabka-Zdrój – 4 sztuki;
 8. Zespół Szkół w Rabce-Zdroju, ul. Kościuszki 9, 34-700 Rabka-Zdrój – 5 sztuk;
 9. Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, ul. Podhalańska 3, 34-480 Jabłonka –
  6 sztuk;
 10. Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem,
  ul. Zdrojowa 11, 34-450 Krościenko nad Dunajcem – 2 sztuki;
 11. Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem, ul. Jagiellońska 4, 34-450 Krościenko nad Dunajcem – 3 sztuki;

 

oraz

 

 • 5 sztuk tabletów graficznych dla 1 placówki oświatowej Powiatu Nowotarskiego, tj. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu, Plac Krasińskiego 1, 34-400 Nowy Targ.

Całkowita wartość projektu: 100 000,00 zł

Współfinansowanie Unii Europejskiej: 100 000,00 zł

Wkład własny beneficjenta: 0,00 zł