Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym

18 września 2014
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2

Tytuł projektu: Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym

Planowana wartość całkowita zadania: 576 725,00 zł.

Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion: 490 216,25 zł oraz z publicznych środków krajowych: 86 508,76 zł.

CEL ZADANIA:

 • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców powiatu nowotarskiego, w szczególności zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej, społecznej lub niepełnosprawności. Grupę docelową stanowi około 140 osób z 35 rodzin zastępczych z terenu powiatu oraz 706 osób korzystających z usług czterech jednostek organizacyjnych Powiatu Nowotarskiego.

DZIAŁANIA:

 • Przeprowadzenie naboru beneficjentów ostatecznych projektu,

 • Przeprowadzenie procedury zamówień publicznych na zakup sprzętu oraz dostawę Internetu,

 • Zakup i dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem,

 • Zawarcie umów na dostawę Internetu,

 • Organizacja szkoleń,

 • Promocja projektu,

 • Zarządzanie projektem

REZULTATY:

 • wyposażenie w zestawy komputerowe oraz udostępnienie bezpłatnego Internetu 35 gospodarstwom domowym rodzin zastępczych,

 • wyposażenie 4 jednostek organizacyjnych Powiatu Nowotarskiego w 30 mobilnych lub stacjonarnych zestawów komputerowych,

 • zwiększenie umiejętności grupy docelowej w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu, w tym przez prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli rodzin zastępczych,

 • rozwój kluczowych kompetencji grupy docelowej (pensjonariuszy DPS-ów oraz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczy Nr 1 i klientów Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu) w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych.

OKRES REALIZACJI:

 • 01.09.2014 r. - 31.12.2015 r.