Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców Powiatu Nowotarskiego (aneks do umowy na lata 2010-2012). | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców Powiatu Nowotarskiego (aneks do umowy na lata 2010-2012).

2 stycznia 2012

Wartość całkowita projektu:

Edycja I - 289 445,68 zł. Uzyskane dofinansowanie ze środków EFS - 259 053,88 zł.

Edycja II - 1 510 444,45 zł. Uzyskane dofinansowanie ze środków EFS - 1 283 877,78 zł.


Priorytet 7: Promocja integracji społecznej.
Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.
Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt przygotowany i realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu.

CEL PROJEKTU:
  • poznawanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie.

DZIAŁANIA:

  • organizacja kursów zawodowych dla usamodzielnianych wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej;

  • organizacja turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej;

  • przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla usamodzielnianych wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych
    i rodzin zastępczych oraz osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej z terenu powiatu nowotarskiego;
  • realizacja indywidualnych programów usamodzielniania dla wychowanków z placówek opiekuńczo- wychowawczych i rodzin zastępczych;

  • powiatowa kampania społeczna na temat integracji osób niepełnosprawnych.

OKRES REALIZACJI:

Projekt złożony z dwóch edycji:

1) 01.01.2009 r. - 31.12.2009 r.
2) 01.01.2010 r. - 31.12.2012 r.

STAN REALIZACJI:
  • Edycja pierwsza - zrealizowano i rozliczono. Edycja druga - w trakcie realizacji.