"Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego" | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

"Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego"

6 lutego 2012

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu

W roku 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu będzie kontynuować realizację projektu systemowego pn. „Wykluczyć wykluczenie wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego” .

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w projekcie.

Działania projektowe, w których wezmą udział Uczestnicy są BEZPŁATNE, dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu przewiduje się następujące formy wsparcia:

grupa I – osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych lub opuszczające te formy opieki:

 • wyjazdowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych, prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego
 • indywidualne konsultacje psychologiczne, zawodowe i prawne
 • pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej
 • finansowanie części kosztów nauki na poziomie wyższym
 • kursy podnoszenia umiejętności społecznych i życiowych, w tym kurs prawa jazdy kat. B, komputerowy

grupa II – osoby niepełnosprawne:

 • turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych i opiekunów wraz z kosztami transportu i ubezpieczenia
 • indywidualna rehabilitacja (m.in. basen, ćwiczenia rehabilitacyjne, masaże)
 • indywidualne konsultacje psychologiczne, prawne, zawodowe i podatkowo-finansowe
 • usługa wsparcia dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, wzroku, upośledzeniem umysłowym poprzez zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej (m.in. pomoc w dotarciu na zajęcia przewidziane w projekcie, na zajęcia rehabilitacyjne, itp.)
 • kursy umiejętności społecznych i życiowych, m.in.: orientacji przestrzennej i samoobsługi, języka migowego, komputerowy i prawa jazdy kat. B
 • zakup pomocy technicznych ułatwiających codzienne funkcjonowanie (m.in. zakup okularów, telefonów z programem dźwiękowym, pionizatora)

grupa III – osoby borykające się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi lub przemocy w rodzinie:

 • indywidualne konsultacje psychologiczne, prawne, pedagogiczne w zależności od potrzeb
 • mediacje rodzinne w celu ugodowego rozwiązania problemów opiekuńczo-wychowawczych i przemocy przed skierowaniem sprawy do sądu
 • terapia psychologiczna, rodzinna i psychospołeczna
 • usługa wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych, poprzez zatrudnienie asystenta rodziny (m.in. pomoc w zarządzaniu domowym budżetem, prowadzeniu gospodarstwa domowego, poprawieniu komunikacji w rodzinie)
 • warsztaty wyjazdowe dla osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i ofiar przemocy w celu rekreacji i nawiązania więzi wzajemnego wspierania się

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby z terenu powiatu nowotarskiego, które spełniają jednocześnie 3 warunki:

 1. korzystają ze świadczeń pomocy społecznej
 2. są w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat)
 3. przynależą do jednej z niżej wymienionych grup społecznych zagrożonych wykluczeniem, tj.:
  • osób przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych lub opuszczających te formy opieki
  • osób niepełnosprawnych o wszystkich stopniach niepełnosprawności i rodzajach schorzeń
  • osób borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi lub przemocy w rodzinie

Rekrutacja odbywać się będzie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu, ul. Szaflarska 39. W celu wypełnienia dokumentacji rekrutacyjnej niezbędnym będzie przedłożenie dowodu osobistego oraz orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób niepełnosprawnych).
Kandydatki i kandydaci spełniający wymogi formalne oraz deklarujący chęć uczestnictwa w projekcie kwalifikowani będą wg kolejności zgłoszeń.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pracownikami PCPR,
tel. 18-264 08 07, 18-266 42 07, 505 373 657